MŚ: Wizyta wiceministra środowiska w Ostrowi Mazowieckiej (komunikat)

– MŚ informuje:

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, Prezes Zarządu PKP, przedstawiciele lokalnego samorządu, Wód Polskich, PIG i GIOŚ spotkali się z mieszkańcami Ostrowi Mazowieckiej. Spotkanie dotyczyło problemu zanieczyszczenia spowodowanego przez byłą nasycalnię podkładów kolejowych w tym mieście.

Zanieczyszczony teren należący wciąż do PKP należy zakwalifikować jako historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, które jest konsekwencją szkodliwej działalności nasycalni. W nieczynnym przedsiębiorstwie używano kreozot – środek impregnujący, zapobiegający gniciu drewnianych podkładów kolejowych. Wykazuje on działanie toksyczne i rakotwórcze.

Teren należy bezzwłocznie poddać remediacji. Cieszę się, że Polskie Koleje Państwowe zauważyły problem i rozpoczęły działania na rzecz poprawy sytuacji na miejscu. Jako resort jesteśmy gotowi, aby wesprzeć zarówno PKP, jak i miasto Ostrów Mazowiecka w działaniu – mówił wiceminister Mazurek.

Stworzyliśmy dwa zespoły robocze, które na bieżąco monitorują sytuację w Ostrowi Mazowieckiej i szukają najlepszych oraz najnowocześniejszych zastosowań, aby zapobiec skażeniu ujęcia wody pitnej. W tej chwili mogę zapewnić mieszkańców, że ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – dodał wiceminister środowiska.

W tej chwili w kilku punktach miasta odbywają się precyzyjne badania hydrologiczne prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB. Mają one pomóc przy ustaleniu, w którym miejscu należy umieścić chociażby studnie barierowe wychwytujące zanieczyszczenia.

Chciałbym podziękować w imieniu mieszkańców Panu wiceministrowi Sławomirowi Mazurkowi za obecność i merytoryczne wsparcie mieszkańców. Widać, że jest wola rozwiązania sytuacji. Dziękuję również ministrowi Henrykowi Kowalczykowi za podjęcie tego tematu na Radzie Ministrów – podziękował burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ nmk/ mmu/

Źródło: Centrum Prasowe PAP