Jak zabezpieczyć się przed pożarem?

Kiedy najczęściej występuje ryzyko pożarów i co jest jego przyczyną?

Paweł Ziębaczewski – menadżer ds. jakości w MAGO S.A. : W okresie jesienno-zimowym zwiększa się ryzyko wystąpienia pożarów w sklepach i magazynach. Z analizy statystyk PSP wynika, że pożary najczęściej spowodowane są wadami urządzeń i instalacji elektrycznych, grzewczych i ich nieprawidłową eksploatacją.

Co jest przyczyną przypadków śmiertelnych?

PZ: Dane zebrane na podstawie pożarów pokazują, że dym i toksyczne gazy powodują najwięcej przypadków śmiertelnych – zabijają dużo wcześniej, zanim wzrośnie temperatura lub rozwiną się płomienie.

W trakcie pożaru najważniejsza jest jak najszybsza ewakuacja osób z budynku, a czas na ewakuację zależy od materiałów wykończeniowych budynku oraz rodzaju znajdującego się w nim wyposażenia.

W jaki sposób można zmniejszyć ryzyko pożaru?

PZ: Aby zminimalizować ryzyko powstawania i rozprzestrzeniania pożarów elementy wyposażania stałego powinny być co najmniej trudno zapalne, tj. klasy reakcji na ogień co najmniej D-s1,d2. Regały firmy MAGO nie tylko spełniają te wymagania, ale zapewniają poziom bezpieczeństwa pożarowego znacznie wyższy niż wymagany. Są one wyrobami niepalnymi, niekapiącymi pod wpływem ognia i chrakteryzującymi się najniższym w trzystopniowej skali poziomem wydzielania dymu. Mają klasę reakcji na ogień A2-s1,d0, a zatem kilka poziomów wyższą niż wymagana. Wyroby takie uznaje się z definicji za nierozprzestrzeniające ognia.

*Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, 18-02-01].

**Reakcja na ogień dotyczy wyrobów budowlanych i ich zachowania się pod wpływem ognia. Wskazuje czy / i w kontakcie z jak dużym ogniem, wyroby zapalają się, palą, jak szybko to następuje, ile wydzielają przy tym ciepła, czy wytwarzają płonące krople i jak dużo dymu towarzyszy ich spalaniu. Wszystkie te zjawiska mogą mieć wpływ na możliwość wystąpienia i późniejszy przebieg pożaru.

Źródło informacji: MAGO S.A.

Źródło: Centrum Prasowe PAP