Lubelskie start-upy pojadą do Nevady

Artur Habza, dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, UMWL w Lublinie: „Dziś realizujemy unikalny program akceleracyjny dla lubelskich firm i w ten sposób motywujemy przedsiębiorców do internacjonalizacji. Stało się to możliwe m.in. dzięki wytrwałości i ogromnej pracy pierwszego start-upu administracyjnego, jakim jest Biznes Lubelskie. Ale jeszcze trzy i pół roku temu, kiedy dowiedzieliśmy się, że stan Nevada przygotowuje wizytę gubernatora, to było marzenie, żeby odwiedził Lubelszczyznę. Prawdopodobieństwo było bliskie zeru. Ale udało się”.

W ramach konkursu NLAB Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge województwo lubelskie ze stanem Nevada sfinansują 10 start-upom 14-dniowy pobyt w Nevadzie, gdzie młodzi przedsiębiorcy zaprezentują się przed inwestorami i partnerami.

Instytucje zaprzyjaźnione po stronie Nevady będą pomagały start-upom m.in. w rozwoju ich strategii marketingowej, umożliwiając im łatwiejsze rozpoznanie rynku oraz organizując spotkania B2B pomiędzy firmami, jak i mentorami. W dużą część aktywności polskich firm w Nevadzie będzie też zaangażowana Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza w Nevadzie.

Paweł Pietrasieński, Director Of Special Projects at Nevada Governor’s Office of Economic Development: „To pierwszy tego rodzaju program w przestrzeni transatlantyckiej pomiędzy regionami. Nie jest mi znany żaden inny program akceleracyjny pomiędzy województwami lub regionami na terenie Unii Europejskiej nie tylko ze stanem Nevada, ale i którymkolwiek ze stanów USA. A program jest unikatowy. Polega na tym, że firma sprawdza szanse i luki rynkowe, które może wypełnić. Program pomaga też uchronić się przed błędami, które wiele firm popełnia na początku, ponieważ nie wie, do kogo się zwrócić”.

Dlaczego Nevada?

Stan Nevada nazywany jest amerykańskim rajem podatkowym – jest jednym z niewielu stanów USA bez stanowego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od przedsiębiorstw (CIT). Dodatkowo w kompetencjach władz poszczególnych hrabstw są zwolnienia podatkowe od zainwestowanego kapitału.

Nevada to przede wszystkim jednak ludzie i doskonale prosperujące biznesy. Warto podkreślić, że możliwości współpracy z partnerami z Nevady, w szczególności z przedstawicielami świata nauki i biznesu, tworzą ogromne szanse na dalszy rozwój w skali globalnej.

Jakie firmy i z jakich branż mogą wyjechać do Nevady?

Wieloetapowy program skierowany jest do młodych firm, które wpisują się w inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego określone w Regionalnej Strategii Innowacji. Firmy, które dostały się na Bootcamp Lubelskie jako krajowego etapu konkursu w dniach 3-6 października odbywają spotkania z trenerami z woj. lubelskiego i Nevady.

Start-upy będą w tym czasie rozwijać swoją wiedzę, umiejętności miękkie, a także tworzyć prezentacje inwestorskie, które przedstawią do oceny. Zwieńczeniem Bootcamp Lubelskie będzie Demo Day, podczas którego 20 start-upów zaprezentuje się na żywo przed komisją oceniającą. Kluczowym kryterium wyboru zwycięskiej 10-tki będzie ocena przygotowania firmy i jej gotowości do wejścia na rynek amerykański.

Źródło: Centrum Prasowe PAP