MI: Droga ekspresowa S5 Leszno Południe – Kaczkowo oddana do ruchu (komunikat)

– MI informuje:

5 października 2018 r., w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, nastąpiło przekazanie do ruchu nowego odcinka drogi ekspresowej S5 Leszno Południe – Kaczkowo.

– Droga ekspresowa S5 to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Polsce, wspierająca rozwój gospodarczy naszego kraju. Dzięki udostępnieniu kolejnego odcinka S5 skorzystają nie tylko duże aglomeracje, takie jak Poznań i Wrocław, ale także małe miejscowości, przez które przebiega obecnie ruch tranzytowy. Dla mieszkańców i kierowców każdy kolejny kilometr bezpiecznej i nowoczesnej drogi jest dobrą wiadomością – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Odcinek S5 Leszno Południe – Kaczkowo został wybudowany za 232,5 mln zł w ramach realizacji drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław.

W ramach zadania powstała droga ekspresowa o długości ponad 9,5 km o przekroju 2×2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu), z poszerzonym pasem dzielącym, który uwzględnia możliwość dobudowy trzeciego pasa dla każdej jezdni.

Zakres inwestycji obejmował m.in.:

– budowę węzła drogowego Leszno Południe (na przecięciu z drogą wojewódzką nr 323),

– przebudowę dróg w związku z budową obiektów inżynierskich zapewniających bezkolizyjny przejazd,

– budowę równoległych dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu oraz urządzeń związanych z utrzymaniem drogi,

– budowę przepustów, oświetlenia, urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– budowę urządzeń ochrony środowiska,

– budowę 8 obiektów inżynierskich, w tym: mostu nad Rowem Polskim, (stanowiącym jednocześnie przejście dla dużych zwierząt), 4 wiaduktów drogowych nad drogą S5, przejścia górnego dla zwierząt nad drogą S5 i linią kolejową E59. 

W ramach inwestycji powstał także węzeł Dąbcze wraz z łącznikiem umożliwiającym skomunikowanie drogi krajowej nr 5 z drogą ekspresową S5 (poprzez węzeł Leszno Południe).

Budowa drogi ekspresowej S5 Leszno Południe – Kaczkowo pozwoli na skrócenie czasu podróży pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem, przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu oraz uwolni od ruchu tranzytowego Leszno i Rydzynę, przez które przebiega droga krajowa nr 5.

W ramach S5 Poznań – Wrocław w budowie są jeszcze cztery odcinki: Poznań – Wronczyn (16,5 km), Radomicko-Leszno Południe (19,1 km) – oddanie do ruchu planowane jeszcze w tym roku oraz Wronczyn – Kościan Południe (18,9 km) i Kościan Południe – Radomicko  (15,7 km), których ukończenie jest planowane pod koniec przyszłego roku.

S5 docelowo połączy Nowe Marzy (A1), Bydgoszcz, Poznań (A2) i Wrocław (A8) oraz zapewni sprawną komunikację pomiędzy województwami dolnośląskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Kaczkowo jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ nmk/ wj/

Źródło: Centrum Prasowe PAP