MI ws. podwykonawców (komunikat)

– MI informuje:

Ministerstwo Infrastruktury otrzymało od Grupy ZUE S.A. pismo, w którym znajduje się wyjaśnienie, że wystosowane do szeregu podmiotów pismo, w którym znajduje się informacja o możliwości zablokowania określonych dróg/inwestycji w Polsce i o znajdowaniu się firm z Grupy ZUE na skraju bankructwa, nie zostało wystosowane przez ZUE.

Grupa ZUE S. A. wyraziła zdziwienie informacją, że takie pismo w imieniu firm zrzeszonych w ZUE zostało wystosowane.

Spółka oświadczyła, że przedmiotowe pismo nie zostało przygotowane przez nią, nie było także z nią uzgadniane oraz że zawarte w nim stwierdzenia są nieprawdziwe. Wyraziła także protest przeciwko wykorzystywaniu firm z Grupy ZUE w próbie wzmocnienia znaczenia pisma przygotowywaną przez nieznaną przez Grupę osobę.

Grupa ZUE S. A. poinformowała, że niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy, kto uzurpując sobie możliwość działania w imieniu jej firm wystosował ww. pismo, podejmie stosowne kroki prawne związane z naruszeniem dóbr osobistych. Podkreślono, że sytuacja, w której nieznany podmiot bezprawnie wykorzystuje listę podwykonawców Astaldi uczestniczących w spotkaniach z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, dla zrealizowania partykularnych celów twierdzi, że pismo przez niego przygotowane wystosowuje w imieniu innych podmiotów, jest niedopuszczalna.

Do pisma skierowanego do Ministerstwa Infrastruktury dołączono upoważnienia firm LIGNAJO Sp. z o. o., REM-BUD PROGRES i Mostbud Kraków Sp. z o. o. do występowania przez Grupę ZUE S.A. w ich imieniu.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ nmk/ wus/

Źródło: Centrum Prasowe PAP