MIiR: Program Polska-Białoruś-Ukraina wspiera dostępność transportową (komunikat)

– MIiR informuje:

Prawie 7 mln euro otrzyma Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który we współpracy z Lwowską Obwodową Administracją Państwową rozbuduje drogę wojewódzką nr 885 Przemyśl-Hermanowice-granica państwa. Przedsięwzięcie będzie realizowane ze środków Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-20. W uroczystości podpisania umowy 8 października br. w Przemyślu uczestniczył wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak oraz wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch.

Jest to kolejny projekt infrastrukturalny o strategicznym znaczeniu dla pogranicza Polski i Ukrainy. Droga ta w połączeniu z planowanym przejściem granicznym może stać się alternatywną trasą komunikacyjną dla istniejącego połączenia Przemyśl-Medyka-Lwów.

„Inwestycja przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego a docelowo ułatwi dojazd do planowanego przejścia granicznego z Ukrainą w Malhowicach” – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Inwestycja ta pozwoli na zmodernizowanie prawie 7 km dróg, a także skrzyżowań z drogami miejskimi i powiatowymi. Z efektów rozbudowy drogi skorzystają nie tylko lokalni mieszkańcy oraz turyści, ale przede wszystkim okoliczne przedsiębiorstwa.

„Chcemy, aby szybka i bezpieczna komunikacja nie tylko przyciągała turystów do tych przepięknych ziem, ale również, żeby łatwiej można było tworzyć tutaj nowe miejsca pracy i rozwijać działalność gospodarczą” – mówił Hamryszczak.

Z Programu Polska-Białoruś-Ukraina na inwestycje z zakresu poprawy dostępności komunikacyjnej przeznaczymy ponad 57 mln euro. W województwie podkarpackim beneficjenci otrzymają w ramach 7 projektów prawie 13 mln euro dofinansowania. Z tych pieniędzy na Podkarpaciu, oprócz rozbudowy drogi wojewódzkiej 885 Przemyśl-Hermanowice do planowanego przejścia granicznego w Malhowicach, sfinansowane zostaną również projekty rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 867 na trzech odcinkach: Basznia Górna – Horyniec Zdrój, Lubaczowa – Basznia Górna oraz Sieniawa – Hrebenne. Dodatkowa w powiatach przemyskim oraz bieszczadzkim przebudowane będą drogi powiatowe.

Wiceszef resortu podczas swojego wystąpienia w Przemyślu przypomniał, że dla obecnego rządu niezwykle ważne są inwestycje dotyczące dróg gminnych oraz powiatowych.

„W roku 2018 na wsparcie inwestycji na drogach lokalnych, gminnych i powiatowych, z budżetu państwa przeznaczyliśmy kwotę 1,3 mld zł” – dodał wiceminister.

Dzięki dodatkowej kwocie 500 mln zł , jaką rząd przeznaczył w 2018 roku na drogi lokalne, województwo podkarpackie otrzymało ok. 31,5 mln zł dofinansowania. Środki te były dostępne w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Z tej kwoty skorzystał również Przemyśl. W mieście realizowany jest projekt pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103 klasy “Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyśl km 2+164,40 – 4+559,69 z odwodnieniem, oświetleniem oraz rozbudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej – ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00”. Wartość dotacji dla tej inwestycji to ponad 2,6 mln zł.

„Warto zaznaczyć, że przyjęty przez rząd projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych umożliwi przeznaczenie na budowę dróg gminnych i powiatowych w 2019 r. ponad 6 mld zł, a do 2028 r. – łącznie ponad 36 mld zł” – podsumował Adam Hamryszczak.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ tnt/ wus/

Źródło: Centrum Prasowe PAP