MI: 330 mln zł na poprawę stanu dróg krajowych (komunikat)

– MI informuje:

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 19 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to niemal 330 mln zł. Są to zadania związane z przebudową, rozbudową i budową dróg krajowych, w tym obwodnic, rozbudową mostów oraz poprawą bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę skrzyżowań, chodników i kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych i sygnalizacji świetlnej.

Zadania te będą realizowane w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, mazowieckim, łódzkim i małopolskim.

Województwo zachodniopomorskie

– Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31

Zadanie obejmuje budowę obwodnicy Gryfina w przekroju 1×2, budowę ekranów akustycznych, oświetlenia w rejonie skrzyżowań z drogami poprzecznymi oraz obiektów inżynierskich.

Realizacja w latach 2022 – 2025.

– Budowa drogi krajowej nr 31, odcinek w. Radziszewo A6/31 (z węzłem) – Gryfino

Zadanie obejmuje m.in. budowę nowo projektowanego odcinka drogi krajowej nr 31 w przekroju 1×2 o długości 9,6 km, przebudowę węzła Radziszewo (A6/DK31), przebudowę czterech wiaduktów, budowę oświetlenia.

Obecny przebieg DK31 uniemożliwia poprawę parametrów technicznych. Budowa DK 31 w nowym przebiegu jest rozwiązaniem gwarantującym trwałą poprawę warunków komunikacyjnych. Jest to zadanie powiązane z budową obwodnicy Gryfina.

Realizacja w latach 2024 – 2026.

– Budowa sygnalizacji świetlnej w województwie zachodniopomorskim w ciągu drogi krajowej nr 10 w miejscowości Wapnica

Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w centrum Wapnicy, na którym koncentruje się duży ruch pieszych.

Realizacja w 2018 r.

Województwo lubuskie

– Rozbudowa drogi krajowej nr 22 w m. Krzeszyce w ramach zadania „Roboty budowlane na moście drogowym nad rz. Postomią”

Inwestycja polega na zwiększeniu nośności mostu (w km 29+374) przez rzekę Postomię w Krzeszycach do kl. A (wg PN-85/S-10030) i poszerzeniu obiektu.

Realizacja w latach 2018 – 2019.

Województwo wielkopolskie

– Przebudowa drogi krajowej nr 11 w Pile

Zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 11 o długości 1,16 km (od km 181+987 do km 183+148).

Celem inwestycji jest wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 KN/oś, budowa ronda na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Popiełuszki oraz budowa pasa dla pojazdów skręcających w lewo na skrzyżowaniu ul. Niemcewicza i al. Niepodległości.

Realizacja w latach 2018 – 2019.

– Budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w m. Płytnica, Dobrzyca i Gościejewo, w ciągu drogi krajowej nr 11

Planowany zakres inwestycji obejmuje budowę 3 kompletów sygnalizacji świetlnych z akomodacją w ciągu drogi krajowej nr 11 (w km: 164+2017 – Płytnica, 174+404 – Dobrzyca, 231+630 –Gościejewo).

Realizacja w 2018 r.

– Rozbudowa wiaduktu nad ul. Piaski w Swarzędzu w ciągu drogi krajowej nr 92

Zadanie obejmuje rozbudowę wiaduktu (od km 191+918 do km 192+018) i dostosowanie obiektu do przenoszenia obciążeń odpowiadających klasie A (wg PN-85/S-10030).

Realizacja w latach 2021 – 2022.

Województwo dolnośląskie

– Rozbudowa łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A4

Zadanie obejmuje rozbudowę łącznicy węzła Brzezimierz w ciągu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 396 (w km 164+674) oraz łącznicy węzła Wrocław Wschód w ciągu A4 z drogą wojewódzką nr 395 (w km 178+849). W ramach inwestycji zostaną zamontowane także tablice zmiennej treści.

Realizacja w latach 2020 – 2021.

– Budowa sygnalizacji dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 36 w Lubinie

Zadanie obejmuje budowę wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych (w km 16+613), skoordynowanej z sygnalizacją na skrzyżowaniu DK 3 i DK36 (w km 16+794).Realizacja w 2018 r.

– Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 12 w Dankowicach (aneks)

Inwestycja polega na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym w ciągu drogi krajowej nr 12 (od km 111+453 do km 111+609).

Realizacja w 2019 r.

Województwo mazowieckie

– Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w Ludwinowie

Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszego wraz z odwodnieniem oraz przebudowę zjazdów (od km 288+008 do km 288+640).

Realizacja w 2018 r.

– Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w Gwizdałach

Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszego o długości 2,9 km wraz z budową zatok autobusowych oraz odwodnienia (od km 258+495 do km 261+395).

Realizacja w 2018 r.

– Budowa kładki pieszo-rowerowej na DK 62 w Węgrowie

Zadanie polega na budowie kładki pieszo-rowerowej po lewej stronie DK 62 (w km 291+455).

Realizacja w 2018 r.

Województwo łódzkie

– Budowa obwodnicy Radomska w ciągu dk nr 42 i 91

Zakres prac przewiduje budowę drogi klasy GP o długości 11,2 km, przekroju 1×2 i nośności 115 kN/oś. Zadanie obejmuje budowę dróg dla obsługi przyległego terenu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i organizacji ruchu, elementów systemu odwodnienia i systemu ochrony środowiska, obiektów inżynierskich.

Inwestycja znajduje się w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) w ramach limitu finansowego 135 mld zł.

Realizacja w systemie Projektuj i Buduj jest planowana w latach 2022 – 2025.

Województwo małopolskie

– Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 75 w miejscowościach Frycowa, Łabowa, Nowa Wieś

Zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszego o długości 2,59 km (od km 77+588 do 77+836; od 77+737 do 77+741; od 82+316 do 83+385; od 86+884 do 87+400; od 87+720 do 88+478).

Realizacja w 2018 r.

– Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 75 w miejscowościach Tymowa, Jurków, Czchów

Zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszego o długości 1,5 km (od km 30+094 do 30+576; od 32+656 do 33+379; od 33+517 do 33+805; od 38+690 do 38+755).

Realizacja w 2018 r.

– Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 94 w miejscowości Ładna

Zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 522 m oraz dwóch zatok autobusowych (od km 82+078 do km 82+600).

Realizacja w 2018 r.

– Budowa zatoki autobusowej w ciągu DK 73 w miejscowości Żelazówka

Zakres inwestycji obejmuje budowę zatoki autobusowej (w km od 115+639).

Realizacja w 2018 r.

– Budowa sygnalizacji świetlnej na DK 47 w Szaflarach

Zakres inwestycji obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej (w km 24+686).

Realizacja w 2019 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Załączniki do komunikatów są dostępne za pośrednictwem nowej Platformy Serwisowej PAP: serwis.pap.com.pl Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ tnt/

Źródło: Centrum Prasowe PAP