UOKiK: Działalność UOKIK w 2017 roku (komunikat)

– UOKiK informuje:

W załączeniu znajduje się komunikat z działalności UOKIK w 2017 roku.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Załączniki do komunikatów są dostępne za pośrednictwem nowej Platformy Serwisowej PAP: serwis.pap.com.pl Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ dka/

Źródło: Centrum Prasowe PAP