MF: stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa we wrześniu 2018 r. (komunikat)

– MF informuje:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa we wrześniu 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych: – kapitał – równowartość 595,9 mln EUR (2 567,6 mln PLN), – odsetki – równowartość 131,4 mln EUR (565,4 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec września 2018 r. wyniósł łącznie 3 668,8 mln EUR (15 670,9 mln PLN).

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ dma/ mmu/

Źródło: Centrum Prasowe PAP