MI: powstanie północna obwodnica Kędzierzyna-Koźla (komunikat)

– MI informuje:

15 października 2018 r., w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę na projekt i budowę drugiego etapu północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40. Wykonawca zadania o długości 14,6 km, firma Strabag, zaprojektuje i wybuduje obwodnicę za ok. 220,6 mln zł. Planowany termin oddania inwestycji do ruchu to wiosna 2022 r.

– Realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju. Chcemy, aby ważne inwestycje powstawały w każdym regionie Polski. Nie dzielimy Polski na A i B: Polska jest jedna. Obwodnica Kędzierzyna-Koźla będzie komfortową drogą klasy GP. Mieszkańcy miasta poczują ulgę, gdy ruch ciężarowy zostanie wyprowadzony na obwodnicę – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Nowa trasa będzie stanowiła kontynuację istniejącego odcinka dwujezdniowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla. Wybudowana zostanie droga typu GP (główna ruchu przyspieszonego) o nawierzchni bitumicznej w układzie 2+1, czyli jednojezdniowa droga z dodatkowym pasem do wyprzedzania.

W ramach inwestycji powstanie 19 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda. Przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z obwodnicą, powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Nowa trasa wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy. Dzięki inwestycji powstanie połączenie międzyregionalne z Czech i południa kraju z portem rzecznym na Odrze oraz węzłem kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu. Obwodnica usprawni ruch w kierunku autostrady A4 oraz poprawi dostępność terenów przyległych do autostrady. Na obwodnicę zostanie przekierowany transport niebezpiecznych materiałów chemicznych z Zakładu Azotowego w Kędzierzynie-Koźlu. Realizacja inwestycji wpłynie ponadto na rozwój terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w pobliżu obwodnicy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Załączniki do komunikatów są dostępne za pośrednictwem nowej Platformy Serwisowej PAP: serwis.pap.com.pl Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mgost/ krap/

Źródło: Centrum Prasowe PAP