MPiT: 28,5 mln zł dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (komunikat)

– MPiT informuje:

Dziś uruchamiamy 28,5 mln zł na inwestycje dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. – jednej z największych i najdynamiczniej rozwijających się stref w Polsce. Umożliwi to podpisany dziś aneks do umowy wsparcia niebędącego pomocą publiczną pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii a spółką.

Dzięki zawarciu aneksu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. będzie mogła wykorzystać środki na realizację planu inwestycyjnego, którego celem był zakup nieruchomości oraz uzbrojenie infrastrukturalne terenów inwestycyjnych położonych w pobliżu drogi ekspresowej S3. Aneks umożliwi przekazanie Spółce drugiej transzy środków w kwocie 28,5 mln. zł. Wartość całej umowy wsparcia to 78,5 mln zł.

WSSE posiada tereny w 58 lokalizacjach Polski południowo – zachodniej, w bezpośrednim sąsiedztwie Czech i Niemiec. Tereny, na których funkcjonuje Spółka są zlokalizowane na terenie czterech województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego oraz w południowej części województwa wielkopolskiego. W 2014 roku Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. została wyróżniona w rankingu fDi Magazine za poziom i kompleksowość obsługi inwestora.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ dma/

Źródło: Centrum Prasowe PAP