Warsaw Disruption Days/Blockchain hackathon: czyli jak nowoczesna technologia może zrewolucjonizować gospodarkę odpadami

Czeka nas prawdziwa burza mózgów, inspirujące wystąpienia, prezentacje uczestniczących start-upów i dyskusje o przyszłości nowych technologii w gospodarce komunalnej XXI wieku.

Problem

Zagospodarowanie odpadów staje się coraz większym wyzwaniem dla rosnących w liczbę mieszkańców miast. Ilość wytwarzanych odpadów nieustannie się zwiększa, a wymogi regulacyjne, środowiskowe oraz zmiany klimatyczne narzucają restrykcyjne zasady w zakresie recyklingu i odzysku surowców.

Rzeczywistość jest jednak wciąż daleka od przyjmowanych założeń i ambicji. System zagospodarowania odpadów nie jest wystarczająco transparentny, niebezpieczne substancje nie zawsze są neutralizowane zgodnie z procedurami, poziomy recyklingu są niskie, a wpływ odpadów na środowisko naturalne jest ciągle niepokojąco duży.

Jeśli chcemy uniknąć negatywnych skutków ekologicznych, finansowych, ekonomicznych i społecznych, konieczne jest znalezienie optymalnych i zrównoważonych rozwiązań.

Na czym polega technologia blockchain?

Podstawą działania technologii blockchain jest trwałe, chronologiczne i niemożliwe do zmienienia lub usunięcia zapisywanie danych. Tworzy się dzięki niej zdecentralizowany, zakodowany rejestr transakcji, płatności, zapisów księgowych lub innych informacji, w który nikt nie może interweniować. Blockchain zaczyna być stosowany w bankowości, logistyce, służbie zdrowia, przemyśle, energetyce i wielu innych sektorach gospodarki.

Blockchain w gospodarce odpadami?

Wychodzimy z założenia, że potrzebujemy stworzyć bezpieczne i transparentne narzędzia, mogące zbierać i przetwarzać informacje dotyczące zbiórki odpadów, nie dopuszczając do jakichkolwiek zaniedbań i pozwalając na śledzenie, fakturowanie i optymalizowanie procesów. Po to na przykład, by każdy opróżniony pojemnik na odpady, każda śmieciarka, były w odpowiedni sposób ważone, analizowane i rejestrowane, a ich zawartość trafiała wyłącznie do spełniających najwyższe wymogi instalacji. By mieszkańcy płacili wyłącznie za odpady, które wytworzyli i byli nagradzani za ich poprawną segregację. By gminy dysponowały danymi i mogły zawierać odpowiednie kontrakty z obsługującymi je spółkami.

Tylko wówczas wszystkie podmioty odpowiedzialne za gospodarkę odpadami będą mogły sprostać środowiskowemu i ekonomicznemu wyzwaniu, jakim jest efektywne zagospodarowanie setek tysięcy ton odpadów wytwarzanych każdego roku w każdym mieście.

Bezprecedensowe wydarzenie

Organizowany przez grupę SUEZ hackathon to 3-dniowe wydarzenie, podczas którego eksperci w dziedzinie gospodarki odpadami, specjaliści od nowych technologii i uznani programiści będą szukać najlepszych rozwiązań technicznych dla usprawnienia gospodarki odpadami. Nikt jeszcze nie podjął się tego wyzwania w tym zakresie. Czy zaproponowane rozwiązania zrewolucjonizują zbiórkę i zagospodarowanie odpadów?

Jutro zaczyna się dziś

O technologii blockchain, wyzwaniach w zakresie gospodarki odpadami, sposobach wprowadzania w życie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, ewolucji w kierunku smart cities oraz sposobach finansowania technologicznej rewolucji opowiedzą eksperci z Polski i zagranicy. Zapraszamy na cykl kluczowych prezentacji oraz konferencję prasową, które pozwolą zrozumieć stojące przed nami wyzwania.

Wśród gości, m.in.:

– Michał Nowik, SUEZ ICEE Chief Information Officer,

– Stéphane Heddesheimer, prezes SUEZ Polska,

– Diane Galbe, Senior Executive Vice President SUEZ BU ICEE,

– Magdalena Borowik, ekspert w Ministerstwie Cyfryzacji,

– Kamil Wyszkowski, dyrektor polskiego oddziału Programu ONZ ds. Rozwoju,

– Łukasz Dziekoński, prezes Montis Capital,

– Krzysztof Łapiński, IoT Strategy Leader w EY.

Organizator

Firma SUEZ od ponad 160 lat oferuje swoje usługi w służbie postępu ludzkości i towarzyszy wielkim przemianom społecznym. Począwszy od budowy Kanału Sueskiego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań, mających na celu wprowadzenie zasad higieny i zdrowia publicznego, poprzez zapewnienie wysokiego standardu życia za sprawą urządzeń wodno-ściekowych, proponowane przez SUEZ rozwiązania i technologie w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska od lat cieszą się niesłabnąca popularnością.

SUEZ działa w 70 krajach na 5 kontynentach, oferując rozwiązania będące gwarancją efektywnego i zrównoważonego zarządzania zasobami i odpowiadając na potrzeby zarówno władz lokalnych, jak i przemysłu, konsumentów i rolnictwa.

Wydarzenie będzie otwarte dla prasy w dniu 18 października:

– Wystąpienia gości (w języku angielskim): 10:00 – 12:30,

– Konferencja prasowa: 12:30 – 13:00.

KONTAKT:

Edyta Urbaniak-Konik

e-mail: edyta.konik@suez.com

Marta Wojtkiewicz

e-mail: wojtkiewicz@teraz-srodowisko.pl

Źródło: Centrum Prasowe PAP