KNF: komunikat z 407. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dn. 16 października 2018 r. (komunikat)

– KNF informuje:

w załączeniu przekazuję komunikat z 407. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 października 2018 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Załączniki do komunikatów są dostępne za pośrednictwem nowej Platformy Serwisowej PAP: serwis.pap.com.pl Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mgost/

Źródło: Centrum Prasowe PAP