MI: Rząd ogłosił Program Kolej+ (komunikat)

– MI informuje:

Jastrzębie-Zdrój, Myślenice, Sokołów Podlaski, Żnin, Turek, Śrem – to m.in. mieszkańcy tych miast uzyskają dostęp do połączeń kolejowych. Premier Mateusz Morawiecki i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłosili rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej, tzw. Program „Kolej+”.

– Przez wiele lat lokalne połączenia kolejowe były zaniedbywane. Bardzo wiele z nich zlikwidowano – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas ogłoszenia Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej. – Nazwaliśmy ten program Kolej+. Chcemy nie tylko łączyć duże ośrodki, ale i mniejsze.

– Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna, a przede wszystkim kolej dostępna. Program Kolej+ to odpowiedź na formułowane od dawna postulaty wielu środowisk lokalnych – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Chcemy zbudować i odbudować tory kolejowe tak, aby mogły lepiej służyć mieszkańcom polskich miast i miasteczek – dodał minister.

Program Kolej+ zakłada uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej. Ze względu na ograniczone środki finansowe w ramach np. Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020, program Kolej+ pozwoli na właściwe planowanie i wsparcie inwestycji mających na celu m.in. na usprawnienie komunikacji pasażerskiej na poziomie międzyregionalnym, racjonalne i spójne podejmowanie działań realizujących kierunki rozwoju kraju na poziomie regionalnym w obecnej i kolejnej perspektywie finansowej.

Program Kolej+ zakłada 3 komponenty, tj. inwestycyjny, organizacji przewozów i chroniący infrastrukturę kolejową przed likwidacją.

Zadania zostały podzielone na koszyki:

Koszyk 1: modernizacje istniejących linii, na których prowadzi się ruch pociągów.

Koszyk 2: modernizacje linii o znacznych ograniczeniach w prowadzeniu ruchu pociągów.

Koszyk 3: kompleksowa odbudowa zamkniętych linii.

Koszyk 4: budowa nowych linii.

Kolej+ jest programem wieloletnim.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Załączniki do komunikatów są dostępne za pośrednictwem nowej Platformy Serwisowej PAP: serwis.pap.com.pl Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ sno/

Źródło: Centrum Prasowe PAP