Prezes Zarządu NFOŚiGW zaprasza na Targi POL-ECO SYSTEM w Poznaniu wszystkich zainteresowanych ochroną środowiska

30. Targi POL-ECO SYSTEM, odbywające się w Poznaniu w dniach 23-25 października 2018 r., otworzy oficjalnie prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Podczas ok. 30 dyskusji panelowych przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów, reprezentanci świata biznesu, nauki i edukacji oraz innych placówek związanych z ochroną środowiska będą omawiali problemy z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, tematy dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej czy odnawialnych źródeł energii.

„Szczególne miejsce będzie miał niedawno uruchomiony program priorytetowy ‘Czyste Powietrze’, którego głównym celem jest radykalne ograniczenie niskiej emisji i zdecydowana poprawa jakości powietrza w Polsce. Ponadto będą omawiane zagadnienia dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, a także nowoczesnych i innowacyjnych technologii” – dodał Kazimierz Kujda.

Do debaty rozpoczynającej targi został zaproszony premier Mateusz Morawiecki. Inauguracyjny panel poświęcony będzie przede wszystkim roli i znaczeniu inwestycji proekologicznych w realizacji „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

„Od maja 2016 roku udało się podpisać ok. 970 umów o dofinansowanie. Mamy nadzieję, że do targów lub na targach uda nam się podpisać 1000. umowę” – zaznaczył prezes Zarządu NFOŚiGW, podkreślając, że na inwestycje ekologiczne w ramach podpisanych umów zostało przekazanych prawie do 29 mld zł.

Ponadto, tak jak w ubiegłym roku, wydarzeniu będzie towarzyszyć przestrzeń wystawienniczo-konferencyjna „EkoSfera” organizowana przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To wyjątkowe miejsce spotkań liderów branży i ekspertów, gdzie podczas sesji debat, szkoleń i wykładów uczestnicy zapoznają się z trendami kształtującymi przyszłość sektora ochrony środowiska.

W grudniu, dokładnie pięć tygodni po targach POL-ECO SYSTEM, odbędzie się szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach – najważniejsze wydarzenie międzynarodowych negocjacji klimatycznych, na którym spotkają się przedstawiciele wszystkich państw-stron konwencji klimatycznych. Tematyka związana ze zmianami klimatu i adaptacją do nich będzie ważnym elementem POL-ECO SYSTEM. Uczestnicy targów będą mieli okazję spotkać się z osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki środowiskowej i wziąć udział w dyskusjach na kluczowe tematy związane z globalną polityką klimatyczną.

Źródło: Centrum Prasowe PAP