project44 i Gatehouse Logistics ogłaszają partnerstwo na wyłączność

CHICAGO i NORRESUNDBY, Dania –(BUSINESS WIRE)– project44 (p44) oraz Gatehouse Logistics ogłosiły dzisiaj zawarcie wyłącznej, międzynarodowej umowy, na podstawie której zostanie zapewniony bezpieczny i autoryzowany dostęp do największej sieci widoczności łańcucha dostaw w Ameryce Północnej i Europie. W dłuższej perspektywie przyczyni się to do rozwoju zapewnianych przez oba podmioty rozwiązań w zakresie widoczności w różnych środkach transportu i lokalizacjach.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera multimedia. Pełna wersja komunikatu dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20181017005211/en/

Widoczność w łańcuchu dostaw od punktu wyjścia do punktu docelowego ma zasadnicze znaczenie dla rozbudowanych organizacji globalnych, które chcą monitorować swoją światową działalność, zwiększać wydajność i poprawiać obsługę klienta. To pierwsze tego rodzaju międzynarodowe partnerstwo zapewnia wgląd w kluczowe procesy logistyczne, umożliwiając organizacjom działającym na całym świecie dokładne identyfikowanie i błyskawiczne reagowanie na wszelkie zdarzenia zachodzące w ich łańcuchu dostaw.

Komentarz prezesa Gatehouse Logistics, Jespera Bennike: „project44 i Gatehouse Logistics od lat zwracają uwagę na znaczenie danych wysokiej jakości. Ta współpraca wpisuje się zatem w główny cel działalności spółki, czyli zapewnienie kompleksowego, globalnego silnika widoczności w łańcuchu dostaw, zasilanego bezpiecznymi danymi wysokiej jakości w czasie rzeczywistym”.

Począwszy od 1992 r., Gatehouse Logistics jest liderem, jeśli chodzi o bezpieczną wymianę danych w całym łańcuchu dostaw, zapewniając tym samym tak bardzo potrzebną widoczność w logistyce dostaw przychodzących i wychodzących. ghTrack to zgodna z przepisami RODO, neutralna usługa wymiany danych niezależna od platformy sprzętowej, która umożliwia Gatehouse Logistics budowę największej sieci systemów telematycznych w Europie. Z kolei project44 to spółka, która szybko stała się liderem północnoamerykańskiego rynku zaawansowanych rozwiązań w zakresie widoczności, rozwijając największą i najbardziej otwartą sieć usługodawców połączonych za pośrednictwem urządzeń ELD, telematyki, bezpośrednich połączeń API, śledzenia bez aplikacji oraz aplikacji na smartfony.

Dzięki temu partnerstwu klienci project44 i Gatehouse Logistics uzyskują natychmiastowy i niezawodny dostęp do sieci obejmującej 175 tys. przewoźników multimodalnych, złożonej z 90 tys. usługodawców w Ameryce Północnej i 85 tys. podmiotów w Europie. Przyspieszono procesy wdrożeniowe, tak aby zapewnić wszystkim klientom szybkie i bezproblemowe włączenie do sieci, jak również zminimalizować czas uzyskania rezultatów finansowych.

„Widoczność to najważniejsza inicjatywa w łańcuchu dostaw. Odnotowaliśmy rekordową liczbę północnoamerykańskich i europejskich spółek inwestujących w platformy widoczności w czasie rzeczywistym wykorzystywane jako niezależne rozwiązania lub w ramach systemów TMS, CRM, WMS lub ERP – powiedział założyciel i prezes project44 Jett McCandless. – Nasze partnerstwo zwiększy szybkość, z jaką producenci, sprzedawcy, podmioty sektora e-commerce, dystrybutorzy, spedytorzy i niezależne firmy logistyczne będą mogli korzystać z zalet widoczności od punktu wyjścia do punktu docelowego poprzez współpracę z jednym dostawcą usług widoczności w odniesieniu do wszystkich dostaw bez względu na swoje położenie geograficzne” – dodał.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego wyłącznego partnerstwa lub umówić się na prezentację, odwiedź stronę https://get.project44.com/ghl-partnership/. Dyrektorzy project44 i Gatehouse Logistics wezmą udział w 35. międzynarodowej konferencji dot. łańcucha dostaw (ang. International Supply Chain Conference) organizowanej przez BVL w Berlinie w dniach 17-19 października 2018 r. Dziennikarzy biorących udział w konferencji BVL zaprasza się na zamknięte spotkanie briefingowe w Gartenlounge II, 17 października o godzinie 14:00.

project44

Project44 to wiodąca, zaawansowana, globalna platforma widoczności przeznaczona dla spedytorów i niezależnych przedsiębiorstw logistycznych. Project44 łączy, automatyzuje i zapewnia widoczność najważniejszych procesów transportowych w celu szybszego zrozumienia procesów i skrócenia czasu potrzebnego do przejścia do działania. Korzystając z mocy platformy project44 opartej na rozwiązaniach przetwarzania w chmurze, organizacje mogą zwiększyć skuteczność operacyjną, ograniczyć koszty, poprawić wyniki logistyczne i zapewnić swoim klientom jakość obsługi równą tej, z której słynie Amazon. Łącząc się z przeszło 175 tys. przewoźnikami na całym świecie i oferując wsparcie dla wszystkich dostępnych na rynku urządzeń ELD i telematyki, project44 obsługuje wszystkie środki i rodzaje transportu, w tym paczki, usługi ostatniego odcinka dostawy (Final Mile), ładunki częściowe (LTL), ładunki częściowe objętościowe (VLTL), ładunki samochodowe, a także transport kolejowy, intermodalny oraz morski. Więcej informacji na stronie www.project44.com.

GateHouse Logistics A/S

GateHouse Logistics jest właścicielem marki ghTrack, całkowicie neutralnej i niezależnej usługi udostępniania danych w chmurze, która odgrywa kluczową rolę w procesie bezpiecznego udostępniania krytycznych danych biznesowych w całym łańcuchu dostaw. Ponadto stanowi doskonały fundament dla powstających gałęzi inteligentnego przemysłu, w tym wdrożeń z zakresu internetu rzeczy. ghTrack zapewnia w czasie rzeczywistym widoczność od punktu wyjścia do punktu docelowego, spełniającą wymogi wszystkich uczestników danego łańcucha. Usługa gromadzi dane o położeniu i czujnikach ze wszystkich środków transportu i przedstawia je w formie pojedynczego, zunifikowanego i logicznego strumienia danych, który można łatwo zintegrować z dowolnym systemem biznesowym. ghTrack to najczęściej stosowana w Europie, bezpieczna i zgodna z RODO usługa udostępniania danych. www.ghTrack.com.

Wersja źródłowa informacji dostępna w serwisie: https://www.businesswire.com/news/home/20181017005211/en/

Źródło: project44

KONTAKT:

Kontakt dla mediów z Ameryki Północnej

project44

Ally Lynch, wiceprezes ds. marketingu

tel. 1-312-300-4899

e-mail: ally@project44.com

Kontakt dla mediów z Europy

GateHouse Logistics

Mette Lilkar, kierownik ds. strategicznego planowania sprzedaży i marketingu

tel. + 45 7020 1909

tel. kom. + 45 2920 2383

e-mail: mdl@gatehouse.dk

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Źródło: Centrum Prasowe PAP