MF: Komunikat o wynikach sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i całym 2018 r. (komunikat)

– MF informuje:

Komunikat o wynikach sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i całym 2018 r. oraz dane statystyczne znajdują się w załączniku.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Załączniki do komunikatów są dostępne za pośrednictwem nowej Platformy Serwisowej PAP: serwis.pap.com.pl Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ dma/ mark/

Źródło: Centrum Prasowe PAP