Rozbudowa funkcji geolokalizacji w ISOF-ERP

HEUTHES pracuje nad włączeniem rozbudowanych funkcji geolokalizacji w poszczególnych modułach systemu. W pierwszej kolejności przewidywane jest udostępnienie możliwości raportowania położenia Klientów w module Zarządzanie Kontrahentami. Następnie, w CRM Aktywności będzie możliwość wskazania np. miejsca spotkania z wywołaniem trasy dojazdu. W dalszej kolejności, w module CRM Serwisowy będzie można zarejestrować położenie na mapie serwisowanego urządzenia albo miejsca w którym należy przeprowadzić działania serwisowe. W obydwu powyższych modułach CRM zostanie udostępniona możliwość zaplanowania trasy. Także w funkcji Dystrybucji, w module Magazyn wprowadzona będzie taka możliwość. HEUTHES rozważa w dalszej kolejności integrację aplikacji na Androidzie Mobilny ISOF z aplikacją Android Auto.

Poszczególne rozwiązania będą udostępniane sukcesywnie, w kolejnych wersjach systemu, w pierwszej połowie 2019 r. Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

Więcej informacji na stronie www.isof.pl.

Źródło informacji: HEUTHES sp. z o.o.

Źródło: Centrum Prasowe PAP