Komunikat KNF z 2. posiedzenia w dniu 15 stycznia 2019 r. (komunikat)

– KNF informuje:

W załączeniu przekazujemy komunikat z 2. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 15 stycznia 2019 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Załączniki do komunikatów są dostępne za pośrednictwem nowej Platformy Serwisowej PAP: serwis.pap.com.pl Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ sno/ pch/

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl