Kancelaria Prezydenta RP: prezydent spotkał się z członkami KRRiT (komunikat)

– Kancelaria Prezydenta RP informuje:

Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś w Pałacu Prezydenckim z członkami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Głównym tematem spotkania była sytuacja w mediach, w szczególności pod kątem jakości debaty publicznej.

Rada, jako organ konstytucyjny stojący na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, zobowiązała się, że zwróci uwagę mediom na odpowiedzialność, jaka leży po stronie wydawców – za nadawane treści, oraz dziennikarzy i pozostałych uczestników debat, programów publicystycznych – za język, jakim się posługują.

Prezydent podkreślał, że należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację przekraczania granic wolności słowa i łamanie dobrych obyczajów. Zgodnie z art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji audycje, programy czy inne przekazy medialne nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ agzi/ wus/

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl