NBP: Nowe monety kolekcjonerskie NBP: Skarby Stanisława Augusta, Stefan Batory (1576–1586) (komunikat)

– NBP informuje:

Nowe monety kolekcjonerskie NBP: Skarby Stanisława Augusta, Stefan Batory (1576–1586)

17 stycznia 2019 r. Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu nowe monety kolekcjonerskie Skarby Stanisława Augusta, Stefan Batory (1576–1586). Złotą o nominale 500 zł oraz srebrną o nominale 50 zł.

Piętnasta moneta serii przedstawia Stefana Batorego, którego uznaje się za jednego z wybitniejszych władców polskich. (…) Stefan Batory jako władca Polski dążył do wzmocnienia władzy królewskiej. (…) Szczególne zasługi Batory położył w dziedzinie wojskowości, m.in. zorganizował piechotę wybraniecką. Przeprowadził zwycięskie kampanie przeciwko Moskwie, zdobywając Połock i Wielkie Łuki. Rozejmem w Jamie Zapolskim (1582) umocnił panowanie Rzeczypospolitej w Inflantach i rozszerzył granice Litwy. (…) W polityce wewnętrznej usprawnił system podatkowy i założył nowe mennice. (…) Został pochowany na Wawelu – pisze w folderze emisyjnym Marta Męclewska.

Na rewersie monety widnieje odwzorowane z medalu popiersie króla (według obrazu pędzla Marcella Bacciarellego) profilem w lewo, z wąsami, w magierce z kitą, w żupanie i w delii z futrzanym kołnierzem i guzami, spiętej okrągłą agrafą.

Na awersie monety czytamy nieznacznie skrócony tekst z rewersu medalu (w tłumaczeniu): Książę Siedmiogrodu, królewny Anny Jagiellonki małżonek, wybrany na króla Roku Pańskiego 1575 dnia 15 grudnia, koronowany w roku następnym dnia 30 maja, Gdańszczan zmusił do posłuszeństwa, Połock, Witebsk i Inflanty orężem przywrócił Rzeczypospolitej, ustanowił trybunały, założył Akademię Wileńską, sprawiedliwy, waleczny, wykształcony, przedwczesną śmiercią porwany w Grodnie Roku Pańskiego 1586, w 54. roku życia, w 11. roku panowania, dnia 12 grudnia.

Złota moneta o nominale 500 zł wyemitowana została w nakładzie do 600 sztuk. Moneta srebrna o nominale 50 zł w nakładzie do 5500 sztuk. Cena monety srebrnej będzie wynosić 700 zł brutto, a złotej – 13 500 zł brutto. Monety można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner. Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

NBP jest wyłącznym emitentem polskich znaków pieniężnych. Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Kolejna emisja zaplanowana jest na 24 stycznia 2019 r. Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monetę: 100-lecie powstania PKO Banku Polskiego srebrną o nominale 10 zł.

Wizerunki monet w wysokiej rozdzielczości: www.nbp.pl/monety

Kontakt dla mediów: Biuro Prasowe NBP, e-mail press@nbp.pl, tel. +48 22 185 20 12 Kontakt dla kolekcjonerów: e-mail kolekcjoner@nbp.pl, tel. +48 22 185 91 59 lub 22 185 13 03

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ nmk/

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl