Walgreens Boots Alliance i Microsoft nawiązują strategiczną współpracę w zakresie przemian w świadczeniu opieki zdrowotnej

DEERFIELD, Illinois i REDMOND, Waszyngton, 16 stycznia 2019 r. /PRNewswire/ – Firmy Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA) i Microsoft Corp. połączyły siły w zakresie opracowania nowych modeli świadczenia opieki zdrowotnej oraz innowacji technologicznych i handlowych w celu posunięcia na przód i ulepszenia przyszłości opieki zdrowotnej. Firmy połączą możliwości Microsoft Azure, platformy w chmurze i sztucznej inteligencji Microsoft, inwestycje w opiekę zdrowotną i nowe rozwiązania handlowe z zasięgiem WBA wśród klientów, wygodnymi lokalizacjami, usługami ambulatoryjnymi i doświadczeniem branżowym firmy. W ten sposób zamierzają nadać świadczeniu opieki zdrowotnej bardziej osobisty, przystępny cenowo i dostępny charakter wśród potencjalnych klientów na całym świecie.

Dzisiejsze systemy opieki zdrowotnej stanowią złożone połączenie publicznych i prywatnych organizacji, dostawców, płatników, firm farmaceutycznych i innych powiązanych elementów. Pomimo innowacji obecnych w mniejszych kręgach w opiece zdrowotnej istnieje potrzeba i możliwość pełnej integracji systemu, co z kolei sprawiłoby, że opieka zdrowotna mogłaby stać się wygodniejsza dla pacjentów przez analitykę danych. To właśnie to wyzwanie połączyło WBA i Microsoft. Poprzez strategiczną współpracę firmy będą opracowywać innowacyjne platformy umożliwiające powołanie sieci zdrowotnych nowej generacji, utworzenie doświadczeń cyfrowo-fizycznych i wdrożenie rozwiązań zarządzania opieką.

„Poprawa wyników przy jednoczesnym obniżaniu kosztów to złożone wyzwanie, które wymaga szeroko zakrojonej współpracy i dobrych relacji między branżami opieki zdrowotnej i technologii – skomentował Satya Nadella, główny dyrektor wykonawczy firmy Microsoft. – Wraz z Walgreens Boots Alliance zamierzamy podjąć się tego wyzwania przez umieszczenie pacjentów w samym centrum zdrowia i dobrego samopoczucia. W tym celu połączymy moc chmury Azure i technologii sztucznej inteligencji oraz Microsoft 365 z dogłębną wiedzą i zaangażowaniem Walgreens Boots Alliance we wspieranie społeczności na całym świecie w dążeniach do osiągnięcia zdrowszego i szczęśliwszego życia” – dodał dyrektor.

W ramach strategicznej współpracy obie firmy zobowiązały się do wieloletnich inwestycji w badania i rozwój w zakresie budowania rozwiązań opieki zdrowotnej, poprawy wyników i obniżania kosztów leczenia. Inwestycje obejmą fundusze, a także zapewnianie dostępu do ekspertów, technologii i narzędzi. Firmy rozważą także założenie wspólnych centrów innowacji w kluczowych rynkach. Ponadto w roku 2019 WBA otworzy 12 pilotażowych stanowisk zdrowia cyfrowego w swoich sklepach. Stanowiska mają pomóc w promocji i sprzedaży wybranego sprzętu i oprogramowania opieki zdrowotnej.

„Strategiczna współpraca z Microsoft potwierdza nasze zobowiązanie do tworzenia zintegrowanych, zasilanych cyfrowo rozwiązań opieki zdrowotnej nowej generacji na potrzeby naszych klientów oraz do przemiany naszych sklepów w nowoczesne centra zdrowia i poszerzenia oferty kierowanej do klientów – skomentował Stefano Pessina, wiceprezes wykonawczy i główny dyrektor wykonawczy WBA. – WBA będzie pracować z Microsoftem w celu jak najlepszego wykorzystania informacji w posiadaniu płatników i dostawców świadczeń zdrowotnych. W interesie pacjentów i za ich zgodą zamierzamy wyciągnąć jak najwięcej z naszej sieci przystępnych i wygodnych lokalizacji w celu wdrażania innowacji, zwiększania wartości i poprawy wyników w systemach opieki zdrowotnej na całym świecie” – dodał dyrektor.

Połączona, skupiona na kliencie platforma świadczeń i zarządzania opieką zdrowotną

Firmy skupią się na połączeniu sklepów WBA i systemów informacji zdrowotnej z klientami przez ich urządzenia cyfrowe niezależnie od lokalizacji. To oznacza, że pacjenci będą mogli uzyskać dostęp do usług opieki zdrowotnej, w tym opieki wirtualnej, w dowolnym miejscu, czasie i na dowolny sposób.

Integracja informacji umożliwi wyciągnięcie wartościowych wniosków na podstawie analizy danych i sztucznej inteligencji, co z kolei może doprowadzić do wprowadzenia znaczących usprawnień, na przykład umożliwienie przeniesienia danych zdrowotnych do lokalizacji w społecznościach oraz zapewnienie zrównoważonej transformacji świadczenia opieki zdrowotnej.

Pracując z dostawcami usług opieki zdrowotnej pacjentów, firmy będą proaktywnie angażować pacjentów w lepsze przestrzeganie wytycznych w leczeniu, ograniczać liczbę wizyt na pogotowiu oraz zmniejszać liczbę ponownych przyjęć do szpitala. Kluczowym elementem tego modelu jest prywatność i bezpieczeństwo danych oraz zgoda na ich przetwarzanie. Te elementy są podstawowymi zasadami w projekcie, bazując na inwestycjach firmy Microsoft w budowanie zaufanej platformy w chmurze.

Lepsze połączenie pacjentów, dostawców i systemów, w których pracują umożliwi branży zapewnienie wyższej jakości opieki zdrowotnej.

Spersonalizowane usługi opieki zdrowotnej

Firmy WBA i Microsoft będą także umożliwiać wprowadzenie bardziej spersonalizowanych usług opieki zdrowotnej od profilaktyki we własnym zakresie do zarządzania chorobami chronicznymi. WBA będzie opracowywać rozwiązania zarządzania stylem życia w dziedzinach takich jak odżywianie i dobre samopoczucie poprzez wybrane przez klientów kanały, w tym urządzenia cyfrowe i aplikacje lub porady ekspertów w sklepach.

Połączenie badań i rozwoju z zaangażowaniem zewnętrznych partnerów pozwoli na zaplanowanie opracowania zestawu aplikacji do zarządzania chorobami chronicznymi i zaangażowaniem pacjentów. Projektom tym towarzyszyć będzie portfel połączonych urządzeń internetu rzeczy do zarządzania schorzeniami chronicznymi nie nagłymi bazujący na technologiach Microsoft w zakresie chmury, sztucznej inteligencji i internetu rzeczy.

Współpraca z płatnikami, dostawcami i firmami farmaceutycznymi w zakresie wdrażania rozwiązań poprawiających wyniki przy niższych kosztach

Firmy zamierzają także utworzyć płynny ekosystem obejmujący zaangażowane organizacje w celu lepszego połączenia konsumentów, dostawców usług, w tym farmaceutów Walgreens i Boots, firm farmaceutycznych i płatników. Firmy Microsoft i WBA wykorzystają wzajemne badania rynkowe i zidentyfikują odpowiednich partnerów do opracowania stosownych rozwiązań.

Na przykład zaangażowanie dużej sieci świadczenia usług opieki zdrowotnej da pacjentom możliwość bezproblemowego korzystania z rozwiązań opieki zdrowotnej WBA i usług ośrodków opieki w przypadkach nagłych w ramach jednej platformy.

WBA przenosi platformy informatyczne do Microsoft

W ramach umowy Microsoft zyskuje miano strategicznego dostawcy chmury obliczeniowej na potrzeby WBA. Firma WBA planuje migrację większości infrastruktury informatycznej na Microsoft Azure. Zmiany te obejmą nowe platformy transformacji w usługach handlu detalicznego, aptecznych i biznesowych, wdrożenie nowych możliwości danych i analityki, a także przeniesienie pewnych starszych aplikacji i systemów. Firma planuje także wdrożenie Microsoft 365 u ponad 380 000 pracowników i w sklepach na całym świecie, tym samym zapewniając sile roboczej dostęp do narzędzi prowadzących do większej produktywności, wyższego poziomu bezpieczeństwa, lepszej współpracy wewnętrznej i zaangażowania klienta.

Przejście WBA na platformę Microsoftu umożliwi WBA zmniejszenie czasu trafienia na rynek, zdobycie obszerniejszej wiedzy i analityki na temat klientów, a co za tym idzie zapewnienie lepszej i bardziej spersonalizowanej opieki, produktów i usług na potrzeby pacjentów i społeczności. Ponadto przejście na Microsoft Azure przyspieszy modernizację i zwiększy wydajność kosztową technologii w całej firmie WBA.

O Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance (Nasdaq: WBA) to pierwsze na świecie, globalne przedsiębiorstwo skupione na farmacji działające w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia oraz największa sieć aptek detalicznych, zdrowia i stylu życia w USA i Europie. Walgreens Boots Alliance i spółki, w których firma ma udziały inwestycyjne, wspólnie obejmują ponad 25 krajów i zatrudniają 415 000 pracowników.

Portfel marek handlowych i biznesowych firmy obejmuje Walgreens, Duane Reade, Boots i Alliance Healthcare, a także coraz bardziej międzynarodowe marki produktów kosmetycznych i zdrowotnych, w tym No7, Soap & Glory, Liz Earle, Sleek MakeUP i Botanics.

Firma Walgreens Boots Alliance z dumą pełni rolę siły przynoszącej dobro, wykorzystując w tym celu długie dekady doświadczenia i międzynarodową skalę działalności. W ten sposób firma dba o ludzi i planetę poprzez wiele inicjatyw odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju, które wywierają wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie milionów.

Dodatkowe informacje na temat firmy można znaleźć na stronie www.walgreensbootsalliance.com.

(WBA-GEN)

O Microsoft

Microsoft (Nasdaq: MSFT, @microsoft) umożliwia cyfrowe transformacje w epoce inteligentnej chmury i inteligentnej przewagi. Misją firmy jest umożliwienie każdej osobie i każdej organizacji na świecie osiągnąć więcej.

Wszystkie oświadczenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, które nie mają charakteru historycznego, to oświadczenia dotyczące przyszłości wystosowane zgodnie z postanowieniami Safe Harbor ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i wiążą się z czynnikami ryzyka, założeniami i niepewnością, między innymi dotyczącymi czasu realizacji i skuteczności planów współpracy, możliwości zrealizowania przewidywanych korzyści ze współpracy, działań konkurencji na rynku oraz możliwości uzyskania oczekiwanych wyników finansowych i operacyjnych w przewidywanych ilościach i w szacowanym czasie, a także z czynnikami opisanymi w pozycji 1A (czynniki ryzyka) na formularzu 10-K Walgreens Boots Alliance, Inc. za rok rozliczeniowy do 31 sierpnia 2018 r., formularzu 10-K Microsoft Corporation za rok rozliczeniowy do 30 czerwca 2018 r. i w późniejszych dokumentach złożonych lub przedstawionych przez Walgreens Boots Alliance, Inc. i Microsoft Corporation w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Jeżeli dojdzie do realizacji co najmniej jednego z tego typu czynników ryzyka lub niepewności lub jeżeli okaże się, że założenia leżące u podstaw oświadczeń są nieprawidłowe, faktyczne wyniki mogą znacznie różnić się od prognozowanych. Oświadczenia dotyczące przyszłości są zgodne ze stanem faktycznym w dniu ich publikacji. Poza sytuacjami przewidzianymi w przepisach prawa Walgreens Boots Alliance, Inc. i Microsoft Corporation nie zobowiązują się i wyraźnie zrzekają się obowiązku czy zobowiązania do aktualizacji oświadczeń dotyczących przyszłości po dacie publikacji komunikatu prasowego czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń, zmian w założeniach czy z dowolnego innego powodu.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/808374/Walgreens_Pharmacy_7836_SP0462_SN0460.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/808373/MSWBA_graphic_white_01_Logo.jpg

Informacja dla redaktorów:

Dodatkowe informacje, wiadomości i perspektywy firmy Microsoft dostępne są w centrum wiadomości Microsoft pod adresem http://news.microsoft.com. Linki, numery telefonów i stanowiska były zgodne ze stanem faktycznym w dniu publikacji lecz mogły ulec zmianie. W celu uzyskania dodatkowej pomocy dziennikarze i analitycy mogą skontaktować się z zespołem szybkiego reagowania Microsoft lub innymi osobami wymienionymi na stronie http://news.microsoft.com/microsoft-public-relations-contacts.

Źródło: Microsoft Corp.

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl