Komentarz walutowy tygodnia – Internetowykantor.pl

DANE PERSONALNE

Imię*

Nazwisko*

Imię ojca*

Płeć Kobieta / Mężczyzna

PESEL (dotyczy obywateli RP)

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu*

Kraj*

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA

Ulica*

Kod pocztowy*

Miasto*

DANE REDAKCJI

Nazwa redakcji*

Adres redakcji
Kod pocztowy*

Miasto*

Telefon stacjonarny*

Telefon komórkowy*

Fax*

Numer legitymacji prasowej*

Funkcja*

WÓZ TRANSMISYJNY
(Nie dotyczy wozów technicznych)

Marka*

Numer rejestracyjny*

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów
związanych z akredytacją , zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl