Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future – najważniejsze wydarzenie towarzyszące tegorocznym Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA

Build4Future to najważniejsza z imprez towarzyszących tegorocznym Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA. Forum Build4Future stanie się areną, na której przedsiębiorcy i przedstawiciele administracji publicznej i rynku będą analizowali trendy oraz perspektywy rozwoju sektora budowlanego w Polsce.

„Skala wyzwań stojących przed stale rozwijającą się branżą jest ogromna, a dynamika rozwoju sektora budowlanego w ostatnich latach doprowadziła do transformacji polskiego sektora budowlanego, ujawniając nowe wyzwania, z którymi sektor musi się zmierzyć. Konkurencyjność, energooszczędność, cyfryzacja i rozwój eksportu kształtują nowe oblicze polskiego budownictwa, podążając za oczekiwaniami inwestorów publicznych oraz deweloperów. Postępującym zmianom towarzyszą dokuczliwe dla całej branży bariery, wymagające szerokiej współpracy przedstawicieli sektora z władzami, zarówno centralnymi, jak i samorządami” – powiedziała Martyna Dera, reprezentująca organizatora Build4Future, Grupę MTP.

Jednym z kluczowych tematów Build4Future będą rządowe programy mieszkaniowe „Dostępność plus”, „Mieszkanie plus” i „Mieszkanie na start”, których realizacja ma stać się impulsem do rozwoju mieszkalnictwa i doprowadzić do przeobrażenia polskiego rynku mieszkaniowego. Reprezentanci wszystkich uczestników podczas Build4Future poddadzą analizie warunki dalszego rozwoju polskich firm budowlanych, a także rolę sektora budowlanego dla całej gospodarki. W 2018 roku rynek budowlany w Polsce po raz pierwszy sięgnął wartości 200 mld zł, przekraczają 10% udziału w wartości PKB.

„Polityka wsparcia przedsiębiorczości należy do priorytetów polskiego rządu. Dlatego podczas Build4Future będziemy dyskutowali o najważniejszych zagadnieniach dla branży, takich jak strategie rozwoju polskiego sektora budowlanego, sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce czy pozycja polskiej branży budowlanej na rynkach zagranicznych i możliwości eksportu polskich usług i wyrobów budowlanych” – zapowiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Artur Soboń.

Szczegółowe informacje nt. Forum Gospodarczego Budownictwa Build4Future dostępne są na www.build4future.pl

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl