MSZ: udział ministra Czaputowicza w Spotkaniu Ministerialnym Unia Europejska – Unia Afrykańska (komunikat)

– MSZ informuje:

– Polska chce aktywnie uczestniczyć w umacnianiu partnerskiej współpracy z państwami afrykańskimi i wspierać ich rozwój. Bezpieczeństwo i rozwój Europy i Afryki w XXI wieku są niepodzielne i współzależne – powiedział minister Jacek Czaputowicz podczas odbywającego się w dniach 21-22 stycznia w Brukseli spotkania ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej.

Spotkanie ministerialne stanowiło kontynuację dialogu europejsko-afrykańskiego. W trakcie rozmów dokonano m.in. przeglądu realizacji postanowień 5. Szczytu UE-UA, który odbył się w listopadzie 2017 r. w Abidżanie. Postanowienia te w dużej mierze odnoszą się do potrzeb młodych mieszkańców Afryki, takich jak zapewnienie odpowiedniej edukacji i tworzenie nowych miejsc pracy w krajach afrykańskich, co stanowi najskuteczniejsze remedium dla źródłowych przyczyn migracji. Spotkanie miało również na celu wyznaczenie priorytetów na kolejny okres współpracy, którego zwieńczeniem będzie 6. Szczyt planowany na 2020 r.

Podczas spotkania szef polskiej dyplomacji podkreślił znaczenie współpracy pomiędzy Unią Europejską a Unią Afrykańską we wzmacnianiu globalnego multilateralizmu. – Europa i Afryka są doskonałymi przykładami współpracy multilateralnej opartej na partnerstwie, zaufaniu i poszanowaniu wzajemnych zobowiązań – powiedział minister Czaputowicz, przypominając, że multilateralizm jest jednym z priorytetów członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. – Jesteśmy przekonani, że tylko prawdziwe zaangażowanie w multilateralizm może skutecznie rozwiązać bieżące transgraniczne problemy i kryzysy – dodał.

Uczestnicy spotkania dyskutowali także nad szeregiem kwestii dotyczących europejsko–afrykańskiej współpracy gospodarczej. Jej wzmocnieniu ma służyć m.in. zainaugurowany we wrześniu 2018 r. Sojusz Afryka – Europa na rzecz Zrównoważonych Inwestycji i Pracy. Celem Sojuszu jest m.in. wzrost prywatnych inwestycji pomiędzy oboma kontynentami. – Sojusz jest krokiem we właściwym kierunku, korzystnym zarówno dla gospodarek afrykańskich, jak i europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pracy dla młodych ludzi – zauważył minister Czaputowicz, podkreślając, że Sojusz stworzy zupełnie nowe możliwości dla polskich firm zainteresowanych ekspansją na rynki afrykańskie.

Koordynacja działań państw europejskich i afrykańskich jest szczególnie istotna w obszarze pokoju i bezpieczeństwa, w tym w kwestii zwalczania grup ekstremistycznych. – Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że w ciągu ostatnich lat Unia Afrykańska przejęła wiele ważnych obowiązków w tym obszarze, a jej rola w promowaniu pokoju i bezpieczeństwa znacznie wzrosła – zaznaczył szef polskiej dyplomacji. Konflikty w niektórych rejonach Afryki mają bezpośredni wpływ na Europę, chociażby w postaci fal uchodźców i migrantów, dla których Stary Kontynent jest nadzieją na lepsze, przede wszystkim bezpieczniejsze jutro. – Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa i członek UE jest zainteresowana aktywnym udziałem w budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim – dodał minister, wymieniając w tym kontekście wsparcie materiałowe ze strony Polski, jak i gotowość do szkoleń dla Połączonych Sił G5 Sahel, zwalczających terroryzm w regionie Sahelu.

Przy okazji Spotkania Ministerialnego szef polskiej dyplomacji rozmawiał także z ministrami spraw zagranicznych Etiopii, Gwinei i Tunezji.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mgost/ wus/

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl