MSZ: konsultacje wiceministrów spraw zagranicznych Polski i Republiki Korei (komunikat)

– MSZ informuje:

– Republika Korei jest jednym z najważniejszych polskich partnerów gospodarczych i politycznych na kontynencie azjatyckim – podkreślił wiceminister Maciej Lang podczas spotkania ze swoim odpowiednikiem Yoon Soongu.

Głównym tematem dzisiejszych rozmów był przegląd polsko-koreańskiej współpracy strategicznej w ramach „Planu Działania na Rzecz Implementacji Strategicznego Partnerstwa na lata 2017-2020”, podpisanego w październiku 2016 r. Wiceministrowie omówili szczegóły współpracy w kontekście politycznym i gospodarczym. – Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie się dalej dynamicznie rozwijać i liczymy na jeszcze większe zaangażowanie koreańskich inwestorów w naszym kraju – powiedział wiceszef polskiej dyplomacji. Rozmówcy zwrócili ponadto uwagę na rosnącą intensywność kontaktów między państwami nie tylko na poziomie politycznym, ale także biznesowym i kulturalnym.

Wiceministrowie omówili także sytuację międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu na Ukrainie i rozwoju sytuacji na Półwyspie Koreańskim. – Wyrażamy głęboką nadzieję, że dialog między oboma państwami koreańskimi, a także między USA i KRLD doprowadzi do zapewnienia trwałego pokoju i stabilności w tym regionie świata. Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ i członek Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych będzie nadal wspierać wysiłki w tym celu – zadeklarował polski wiceminister.

W 2019 r. przypada 30. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Republiką Korei.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mgost/ wus/

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl