MPiT: aktywnie działa, by pomóc przedsiębiorcom w przygotowaniu się do brexitu (komunikat)

– MPiT informuje:

Dziś w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zorganizowaliśmy kolejne już spotkanie z przedsiębiorcami na temat potencjalnych skutków brexitu dla ich biznesów. Cały czas żyjemy w niepewności, co do tego, na jakich zasadach Wielka Brytania opuści UE. Niestety w tej chwili najbardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz tzw. twardego brexitu. Nasi przedsiębiorcy, przygotowując się do funkcjonowania w pobrexitowej rzeczywistości, muszą więc brać pod uwagę przede wszystkim ten wariant. Pomóc im w tym ma m.in. interaktywny przewodnik na stronie biznes.gov.pl, który właśnie uruchomiliśmy.

– Spotykamy się trzy dni po tym, jak Premier Theresa May ogłosiła swój „plan B” ws. brexitu. Wynika z niego, że twardy brexit jest możliwy, a opcje takie, jak ewentualne przełożenie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE czy też ponowne referendum, stały się mało prawdopodobne. Oznacza to, że na taki wariant muszą być też przygotowani nasi przedsiębiorcy. MPiT w zasadzie od początku, gdy kwestia brexitu „pojawiła się na stole”, stara się pomóc polskiemu biznesowi w przygotowaniu się do opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię. Także w najbardziej niepożądanym, bezumownym scenariuszu. Współpracujemy w tym zakresie z innymi resortami. Najnowsze przygotowane przez nas narzędzie to interaktywny poradnik dla przedsiębiorców nt. brexitu. Zachęcamy do korzystania z niego, jak również do wysyłania pytań na nasze specjalne adresy mailowe. Poprzez te działania chcemy na tyle, na ile jest to możliwe, szeroko dzielić się wiedzą i wesprzeć naszych przedsiębiorców w stawieniu czoła temu trudnemu wyzwaniu – mówi wiceminister Marcin Ociepa.

Zwraca też uwagę: – W sprawie konkretnych konsekwencji brexitu mamy mnóstwo znaków zapytania. Ciągle nie wiemy m.in. tego, jaka będzie skala i intensywność przyszłych kontroli granicznych czy też tego, jakie w praktyce będą możliwości transportowe. Nie znamy też zakresu, w jakim zachowany zostanie nasz dostęp do rynku brytyjskiego, oraz tego, na jakich zasadach Wielka Brytania będzie miała dostęp do rynku unijnego, w tym polskiego.

WIELKA BRYTANIA JEDNYM Z KLUCZOWYCH PARTNERÓW GOSPODARCZYCH POLSKI

Dla naszej gospodarki i przedsiębiorców brexit ma o tyle duże znaczenie, że nasze powiązania handlowe z Wielką Brytanią są bardzo silne. Oznacza to, że wszelkie utrudnienia czy ograniczenia w dostępie do tego rynku będą dla nas niekorzystne.

W okresie styczeń-listopad 2018 wartość wymiany towarowej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią wyniosła 75,3 mld zł, czyli 17,67 mld euro, wykazując tendencję wzrostową w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W 2017 roku wartość wymiany towarowej pomiędzy Polską i Wielką Brytanią wyniosła 76,1 mld zł (czyli 17,8 mld euro). Była ona trzecim największym pod względem wielkości odbiorcą polskiego eksportu (nasz eksport tam osiągnął wartość 55,4 mld zł).

Wielka Brytania jest drugim pod względem wielkości odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych. Do brytyjskich sklepów trafia ponad 9 proc. polskiego eksportu z sektora rolno-spożywczego.

Jeżeli chodzi o sektor usług, to trzy pierwsze miejsca w eksporcie z Polski do Wielkiej Brytanii zajęły w 2016 roku usługi transportowe, usługi w zakresie zarządzania biznesem oraz informatyczne.

Tylko w 2016 roku Wielka Brytania była siódmym pod względem wielkości inwestorem zagranicznym w Polsce; wartość netto inwestycji bezpośrednich (FDI) wyniosła 480 mln euro (po Holandii, Niemczech, Luksemburgu, Francji, Austrii i Szwajcarii). Inwestorzy brytyjscy należą do Top 10 największych w Polsce. 26 z największych firm na brytyjskim indeksie giełdowym FTSE 100 zainwestowało w Polsce. W wyniku ich inwestycji powstało ponad 100 tys. miejsc pracy.

DZIAŁANIA MPiT – AKTYWNIE WSPÓŁPRACUJEMY Z PRZEDSIĘBIORCAMI, BY JAK NAJLEPIEJ PRZYGOTOWAĆ ICH NA BREXIT

Aby możliwie najlepiej przygotować naszych przedsiębiorców do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, MPiT podjęło już szereg działań. Ostatnim z nich jest uruchomienie na stronie biznes.gov.pl interaktywnego poradnika nt. brexitu. Generuje on – w ujęciu sektorowym – informacje o tym, jak najlepiej przygotować się do brexitu w poszczególnych wymiarach działalności gospodarczej. Zawarte w nim porady oparte są m.in. na stanowisku UE wyrażonym w licznych notach przygotowanych przez Komisję Europejską, jak również stanowisku prezentowanym przez Wielką Brytanię i publikowanym jeszcze w trakcie negocjacji warunków wystąpienia z UE.

Trzeba zaznaczyć, że interaktywny poradnik o brexicie ma charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na to, że scenariusz i warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE nie są obecnie ostatecznie określone, nie można jeszcze udzielić jednoznacznych i wiążących odpowiedzi. Informacje zawarte w poradniku nie powinny zatem być traktowane jako porada prawna. Wraz z rozwojem sytuacji będzie on aktualizowany o nowe dane, ustalenia i dokumenty.

Wcześniej przygotowaliśmy m.in. broszurę „Brexit – co powinien wiedzieć przedsiębiorca” oraz prezentację „How do deal with, czyli co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć o brexicie”. Materiały te, podobnie jak interaktywny poradnik, można znaleźć na stronie biznes.gov.pl.

Wraz z MSZ uruchomiliśmy ponadto adresy mailowe, na które przedsiębiorcy mogą wysyłać pytania nt. brexitu: brexit@mpit.gov.pl; brexit_negocjacje@msz.gov.pl. Umożliwiamy też mailowe zgłoszenie potrzeby udziału eksperta w spotkaniu lub konferencji branżowej. Wybrane pytania oraz udzielone odpowiedzi można znaleźć na naszej stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/pytania-i-odpowiedzi.

Przeprowadziliśmy też skierowaną do przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG oraz do księgowych akcję mailingową nt. brexitu.

Ponadto w grudniu 2017 roku wśród 20 tys. przedsiębiorców obecnych na rynku brytyjskim przeprowadziliśmy ankietę nt. oczekiwań i zagrożeń wynikających z brexitu.Zagadnieniom poświęconym brexitowi oprócz strony biznes.gov.pl poświęcona jest również zakładka na rządowej platformie gov.pl:

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/brexit.

Oprócz tego organizujemy poświęcone skutkom brexitu spotkania z przedsiębiorcami oraz zrzeszającymi ich organizacjami branżowymi. Jedna z takich dyskusji odbyła się w grudniu w Londynie. Wcześniej, w listopadzie oraz we wrześniu, spotkaliśmy się z przedsiębiorcami oraz organizacjami zrzeszającymi pracodawców i przedsiębiorców. Kolejne spotkanie skierowane do polskich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Wielkiej Brytanii planowane jest na przełomie lutego i marca w Edynburgu.

JESTEŚMY GOTOWI NA PODJĘCIE DALSZYCH KROKÓW

W zależności od opinii KE w zakresie możliwości działań państw członkowskich na poziomie narodowym MPiT rozważa i analizuje możliwość oraz skalę podjęcia krajowych działań legislacyjnych, m.in. wprowadzenie przepisów przejściowych umożliwiających brytyjskim przedsiębiorcom kontynuację prowadzenia działalności gospodarczej i usług w Polsce.

MOŻLIWE ZAGROŻENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W WARIANCIE TWARDEGO BREXITU

– cła na większość towarów na poziomie stawek obowiązujących dla państw trzecich,

– zapłata VAT od importu towarów na granicy (co do zasady),

– zmiana zasad poboru akcyzy,

– kontrole graniczne, celne, fitosanitarne, weterynaryjne itp. – długotrwałe i wnikliwe,

– utrudnienia w eksporcie zwierząt i towarów pochodzenia zwierzęcego w sytuacji wystąpienia chorób zwierząt – w przypadku nieuznawania przez UK regionalizacji,

– koszty związane z dostosowaniem do nowych brytyjskich standardów technicznych norm sanitarnych, fitosanitarnych,

– wydłużenie terminów dostaw ze względu na przywrócenie kontroli granicznych i kolejki na granicy, co utrudni realizację dostaw typu Just in Time (zakłócenia transportowo–logistyczne), osłabienie/zerwanie łańcuchów dostaw,

– utrudnienia w świadczeniu usług na terytorium UK – w szczególności usług transgranicznych,

– nieobowiązywanie zasady państwa pochodzenia – świadczenie usługi na podstawie przepisów UK,

– ograniczenia czasowe pobytu, możliwa potrzeba uzyskania zezwolenia, na wykonanie usług za pośrednictwem pracowników delegowanych do Wielkiej Brytanii,

– konieczność posiadania zezwoleń umożliwiających transport drogowy,

– urata prawa do kabotażu na terenie Wielkiej Brytanii, problem sektora transportowego – bezpośredni wpływ na eksport, jak i branżę transportu drogowego w Polsce,

– utrudnienia w dostępie do finansowania i w inwestowaniu, konieczność dostosowania się firm w sytuacji ciągłej niepewności co do przyszłości procesu,

– ograniczenie możliwości transferu danych osobowych do UK,

– osłabienie/zerwanie łańcuchów dostaw,

– problemy sektorów: maszynowego (części), samochodowego, meblarskiego, drzewnego, spożywczego (np. eksport drobiu),

– problem sektora transportowego – bezpośredni wpływ na eksport, jak i branżę transportu drogowego w PL,

– konieczność dostosowania się firm w sytuacji ciągłej niepewności co do przyszłości procesu.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ nmk/ wus/

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl