Andersen Global mianuje hiszpańskiego wspólnika w dziedzinie prawa publicznego na stanowisko koordynatora prawnego UE oraz starszego członka zarządu w Europie

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)– W dni dzisiejszym stowarzyszenie Andersen Global ogłosiło nominację José Vicente Morote na stanowisko europejskiego koordynatora prawnego oraz starszego członka regionalnego zarządu w Europie. José Vicente jest wspólnikiem w Andersen Tax & Legal w Hiszpanii oraz szefem praktyki prawa publicznego i regulacyjnego w Madrycie i Walencji.

Zarząd regionalny, złożony ze wspólników zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym z kancelarii zrzeszonych i współpracujących z Andersen Global, kierowany przez wspólników współzarządzających w Europie – Andreę De Vecchi i Paolo Mondię – współpracował z prezesem Andersen Global i dyrektorem generalnym Andersen Tax LLC Markiem Vorsatzem, aby rozwijać strategię na rzecz możliwości rozwoju i działalności w regionie. Europejski zarząd został powołany we wrześniu 2018 r.

„José Vicente jest uznanym liderem myśli w dziedzinie prawa publicznego, a jego aktywne i znaczące wsparcie dla naszych usług prawnych było bezcenne – powiedział Andrea De Vecchi. – Jego wiedza i doświadczenie są mile widzianym atutem dla koordynacji naszych usług prawnych. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie z nim współpracy związanej z działaniami dotyczącymi organów publicznych i innych powiązanych tematów”.

Paolo Mondia dodał: “Nasz zarząd regionalny jest kamieniem węgielnym naszego sukcesu w całej Europie, w której reprezentowanych jest prawie dwadzieścia krajów, 200 partnerów, ponad 1000 specjalistów oraz około 400 prawników świadczących usługi podatkowe i prawne. José Vicente podziela naszą wizję i podstawowe wartości, a jego wykształcenie z pewnością się nam przysłuży”.

Jeszcze przed dołączeniem do zespołu Andersen Tax & Legal w Hiszpanii, Morote był wspólnikiem w Olleros Abogados, wspólnikiem zarządzającym w LexUrban Abogados & Urbanistas (częścią grupy LexCorporate Abogados), oraz pełnił funkcję dziekana wydziału prawa na uczelni Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Od roku 1995 jest doradcą agencji publicznych w sprawach dotyczących prawa administracyjnego, stopień doktora prawa zdobył na Uniwersytecie Bolońskim.

Z udziałem kancelarii zrzeszonych i współpracujących przez ostatnie cztery lata Andersen Global zwiększyło swój udział w wielu ważniejszych ośrodkach gospodarczych Europy, w tym w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Portugalii, Francji, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Turcji, Irlandii, Austrii, Polsce, Grecji, na Cyprze, w Luksemburgu, na Słowacji, w Holandii i Szwajcarii.

Andersen Global to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające odrębne prawnie, niezależne kancelarie prawne i podatkowe z całego świata. Od 2013 r., kiedy to stowarzyszenie zostało założone w USA przez spółkę członkowską Andersen Tax LLC, w zrzeszonych i współpracujących z nim kancelariach w ponad 129 lokalizacjach zatrudnienie znalazło ponad 4 tys. specjalistów.

Wersja źródłowa informacji dostępna jest w serwisie: https://www.businesswire.com/news/home/20190124005002/en/

Źródło: Andersen Tax

KONTAKT:

Megan Tsuei

Andersen Tax

tel. 415-764-2700

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl