MSZ: Wsparcie dla europejskich aspiracji państw bałkańskich w Davos (komunikat)

– MSZ informuje:

– Unijna polityka rozszerzenia jest najlepszym narzędziem do zapewnienia pokoju i wzrostu w państwach Bałkanów Zachodnich – powiedział minister Jacek Czaputowicz podczas panelu poświęconego budowie stabilności w tym regionie Europy.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Polska należy do największych zwolenników polityki rozszerzenia UE, widząc w tym wymiar strategiczny zapewnienia bezpieczeństwa w Europie. – Rozszerzenie UE na Wschód było naturalnym procesem, który przyniósł korzyści dla „nowych” i „starych” członków Unii – ocenił minister Czaputowicz. Dodał, że państwa Bałkanów Zachodnich, podzielając te same wartości, zasługują na dołączenie do UE.

Minister Czaputowicz ocenił, że spowolnienie procesu rozszerzenia Unii Europejskiej przyczyniło się do wzmocnienia obecności w tym regionie przez inne podmioty. – Sceptyczna pozycja niektórych państw członkowskich odnośnie do poszerzenia jest niepokojąca – podkreślił szef polskiego MSZ. – Unia Europejska musi wypełnić swoje zobowiązania podjęte w ramach polityki rozszerzenia, aby zachować wiarygodność i utrzymać swoją obecność w regionie – dodał.

Szef polskiej dyplomacji wskazał na zaangażowanie Polski w rozwój regionu Bałkanów Zachodnich, m.in. przez naszą prezydencję w Procesie Berlińskim. W jej ramach Polska chce skupić się na czterech priorytetach – gospodarce, zacieśnianiu więzów, społeczeństwie obywatelskim i bezpieczeństwie. Minister Czaputowicz przypomniał uczestnikom panelu o Szczycie Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w lipcu br., który będzie poprzedzony spotkaniem ministrów spraw zagranicznych Procesu Berlińskiego w kwietniu br. w Warszawie. – Chociaż Proces Berliński nie zastępuje unijnej polityki rozszerzenia, a uzupełnia ją, mam nadzieję, że ten rok przyniesie nowy impuls w naszych relacjach z Bałkanami Zachodnimi – podsumował minister Czaputowicz.

Na marginesie drugiego dnia wizyty na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos szef polskiego MSZ spotkał się z wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy Iwanną Kłympusz-Cyncadze. Minister Czaputowicz przypomniał o polskim wsparciu dla euroatlantyckich aspiracji Ukrainy i z zadowoleniem odnotował rosnącą wymianę handlową tego państwa z Unią Europejską. – Implementacja Umowy Stowarzyszeniowej oraz o utworzeniu pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu jest szansą na pogłębienie stosunków Ukrainy z UE – podkreślił minister Czaputowicz. – Daje również szansę na wprowadzenie europejskich standardów w sferze administracji i gospodarki Ukrainy – dodał.

Omawiając kwestie stosunków dwustronnych, szef polskiego MSZ wyraził zaniepokojenie z powodu narracji nacjonalistycznej używanej przez niektóre siły polityczne na Ukrainie. W szczególności minister Czaputowicz zwrócił uwagę na ostatnie inicjatywy dotyczące m.in. upamiętniania nacjonalistycznych przywódców czy rezolucję parlamentu ukraińskiego upamiętniającą deportacje Ukraińców przez ówczesne komunistyczne władze Polski. – Te działania przeczą narracji używanej przez władze Ukrainy, że historia powinna być pozostawiona historykom, a nie używana do celów politycznych – zauważył minister Czaputowicz.

W tegorocznym Forum wzięło udział ponad 3000 uczestników, w tym przywódców ponad 100 państw, szefów międzynarodowych organizacji oraz liderów 1000 globalnych przedsiębiorstw. Mottem przewodnim tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos było: „Globalizacja 4.0: Kształtowanie globalnej architektury w dobie czwartej rewolucji przemysłowej”.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ nmk/ wus/

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl