O stanie i perspektywach rozwoju rynku budowlanego w Polsce będą dyskutować przedstawiciele rządu, producenci i eksporterzy

Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future odbędzie się w dniach 11-12 lutego w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podczas dwudniowej imprezy, organizowanej przez Grupę MTP, eksperci rynku budowlanego, nieruchomości oraz administracji będą dyskutowali m.in. o roli inwestycji publicznych dla polskiego rynku oraz o wyzwaniach dla sektora budowlanego i deweloperskiego. Jednym z kluczowych tematów Build4Future będą rządowe programy mieszkaniowe „Dostępność plus”, „Mieszkanie plus” i „Mieszkanie na start”, których realizacja ma stać się impulsem do rozwoju mieszkalnictwa i doprowadzić do przeobrażenia polskiego rynku mieszkaniowego.

Skala wyzwań stojących przed stale rozwijającą się branżą jest ogromna, a dynamika rozwoju sektora budowlanego w ostatnich latach doprowadziła do transformacji polskiego sektora budowlanego, ujawniając nowe wyzwania, z którymi sektor musi się zmierzyć. Konkurencyjność, energooszczędność, cyfryzacja i rozwój eksportu kształtują nowe oblicze polskiego budownictwa, podążając za oczekiwaniami inwestorów publicznych oraz deweloperów. Postępującym zmianom towarzyszą dokuczliwe dla całej branży bariery, wymagające szerokiej współpracy przedstawicieli sektora z władzami, zarówno centralnymi, jak i samorządami.

Build4Future to najważniejsza z imprez towarzyszących tegorocznym Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA. Szczegółowe informacje nt. Forum Gospodarczego Budownictwa Build4Future dostępne są na www.build4future.pl.

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl