Lambertz: Europa potrzebuje samorządów, a samorządy Europy

Z początkiem roku Rumunia, po raz pierwszy od momentu przystąpienia do UE w 2007 roku, przejęła rotacyjną prezydencję w Radzie UE. W marcu w stolicy kraju odbędzie się ogólnoeuropejski Szczyt Regionów i Miast.

Szef Komitetu Regionów zwrócił uwagę, że pod hasłem “Spójność, wspólna wartość europejska” Bukareszt będzie przewodniczyć prezydencji UE w decydującym roku dla przyszłości Unii. W tym czasie toczyć się będzie bowiem dyskusja nad kolejnym budżetem UE. Będzie to również rok, w którym następny Parlament Europejski zostanie wybrany przez obywateli 27, a nie – jak dotychczas – 28 państw członkowskich.

“Rumunia postawiła w centrum swojej prezydencji spójność, konkurencyjność, wzrost i wspólne wartości. Musimy odbudować UE wokół tych priorytetów, zbliżając ją do jej obywateli. Można to osiągnąć tylko razem, z naszymi miastami, regionami, miasteczkami i wsiami” – podkreślił Lambertz.

Zdaniem przewodniczącego KR, wszyscy musimy w większym stopniu być głosem na temat tego, czym jest UE i co robi, pokazując, że europejską spójność i dobrobyt można osiągnąć jedynie dzięki współpracy.

“UE musi lepiej reagować na lokalne potrzeby i zwiększać zaangażowanie obywateli, aby obawy obywateli nie tylko zostały usłyszane, ale by na nie również reagowano. Nasz Komitet pracuje nad stworzeniem nowego sposobu na zapewnienie, by poglądy obywateli bezpośrednio kształtowały decyzje UE we współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi” – oznajmił Lambertz.

Dodał, że Europa społeczna, spójna i włączająca potrzebuje inwestycji. Szef Komitetu Regionów podkreślił, że zgromadzenie od początku z trudem walczy o ochronę inwestycji regionalnych – polityki spójności i rozwoju obszarów wiejskich – dzięki którym beneficjentem może być każdy region, bogaty i biedny. “Cięcia i centralizacja funduszy UE utrudnią regionom i miastom wzmocnienie współpracy terytorialnej, tworzenie miejsc pracy, promowanie integracji społecznej i pokazywanie wartości dodanej UE dla ich społeczności” – ocenił .

Według szefa KR, oprócz solidnych inwestycji należy zagwarantować, że każde prawo UE poprawia codzienne życie obywateli. Dlatego należy – jego zdaniem – wzmocnić unijną zasadę pomocniczości, w której decyzje powinny podejmować osoby najbliższe obywatelom.

Jak podkreślił Lambertz, 70 proc. wszystkich przepisów UE jest wdrażanych przez samorządy lokalne i regionalne, więc potrzebują one mniej papierkowej roboty, a większej autonomii; potrzebują silniejszego głosu w UE. W ocenie szefa KR, nie oznacza to mniej Europy z mniejszą legislacją, ale skuteczniejszą Europę z lepszym prawodawstwem.

Według Belga, dysponując wystarczającymi funduszami i skutecznymi przepisami UE, władze lokalne i regionalne mogą przyczynić się do rozwiązania problemu zmian klimatycznych. “To właśnie miasta, regiony i miasta +ekologizują+ nasze gospodarki, redukując zanieczyszczenie powietrza, zapewniając zrównoważony transport, energooszczędność naszych domów i utylizację odpadów. Walka ze zmianami klimatu rozegra się i zostanie wygrana w naszych regionach i miastach” – uważa Lambertz.

Jak powiedział, punkty te stanowią podstawę Szczytu Regionów i Miast, który odbędzie się w dniach 14-15 marca w Bukareszcie.

“Szczyt zatytułowany +ReNew Europe+ (z ang. Odnowiona Europa) pokaże, że regiony i miasta przodują w realizacji celów zrównoważonego rozwoju (ONZ), które powinny stać się unijnymi nadrzędnym, długookresowym modelem gospodarczym” – zaznaczył Lambertz.

“Deklaracja Szczytu będzie przesłaniem wszystkich rządów regionalnych i lokalnych UE dla rządów państw UE27, pokazując, że przyszłość Europy potrzebuje regionów i miast, a regiony i miasta potrzebują Europy. Tylko razem możemy stworzyć bardziej zjednoczoną Europę obywateli” – dodał przewodniczący KR.

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl