Kluczowa rola systemów montażowych dla elektrowni słonecznych

Na dachach systemy montażowe stanowią podparcie dla modułów fotowoltaicznych i muszą wytrzymać wszystkie obciążenia pochodzące z otoczenia przez cały okres eksploatacji, który wynosi co najmniej 30 lat.

Odpowiedzialne projektowanie i planowanie systemów montażowych wymaga w pierwszej kolejności przeglądu budynku: pokrycia dachu, konstrukcji dachu podtrzymującego pokrycie dachu oraz parametrów lokalizacyjnych projektu. Mówiąc o obciążeniach, mamy na myśli przede wszystkim obciążenie wiatrem (m/s) oraz obciążenie śniegiem (kN/m2). W każdym kraju obowiązują oficjalne normy dotyczące obciążenia wiatrem i śniegiem, które muszą być brane pod uwagę przy obliczaniu wytrzymałości systemu mocowania. Ponieważ obciążenia różnią się w zależności od lokalizacji, obliczone systemy montażowe będą miały różną wielkość i wytrzymałość, dlatego nie ma jednolitego typu systemu montażowego dla tego samego typu dachu w dwóch różnych lokalizacjach w Polsce. Przykładowo, obciążenie śniegiem w województwie podlaskim jest o ok. 80% wyższe niż w Warszawie, a obciążenie wiatrem w województwie pomorskim jest co najmniej 20% wyższe niż w województwie mazowieckim. W związku z tym zastosowany system montażu musi być mocniejszy.

W K2 Systems zalecamy strukturalne sprawdzanie systemów montażowych dla każdego projektu z osobna – aby to ułatwić, K2 Systems opracowało oprogramowanie projektowe, za pomocą którego można szybko i łatwo stworzyć dokument zgodnie z normą Eurocode, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo systemu montażowego.

Oprócz obciążenia śniegiem i wiatrem, odporność poszczególnych systemów montażowych zależy również od następujących kluczowych parametrów:

– wysokość budynku (im wyższa, tym większe będzie bezpośrednie obciążenie wiatrem),

– nachylenie dachu,

– rozpiętość belek i płatwi tworzących dach,

– kategoria terenu na podstawie normy Eurocode (im bliżej obszarów miejskich znajduje się budynek, tym mniejsze są obciążenia bezpośrednie),

– wysokość attyki dachowej.

Niezwykle istotny będzie również profesjonalny montaż, w tym prawidłowe termiczne rozdzielenie profili aluminiowych ze względu na rozszerzalność cieplną materiału.

Ostatecznie, odpowiedzialny i profesjonalny projekt systemów montażowych, który jest dokumentowany dla każdego projektu poprzez stworzenie weryfikacji statycznej, jest podstawą do ustalenia uprawnień do ewentualnych roszczeń gwarancyjnych i/lub odszkodowawczych zgłaszanych do firm ubezpieczeniowych w przypadku wystąpienia szkód.

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl