Autogreen.pl: w związku z rozwojem firmy, zmiany w formie inwestowania

Autogreen.pl informuje, że posiada skuteczny elektryczny zespół napędowy do:

– statków powietrznych;

– statków wodnych;

– pojazdów silnikowych kategorii: L, M1, M2, M3, N1, N2.

Autogreen.pl informuje również, że na mocy umowy klastra „Własny Elektro Pojazd” prowadzone są prace nad:

– miniaturyzacją i zastosowaniem opatentowanego beztłokowego silnika WASE2 „BDT-SYSTEM” – inż. Andrzej Wąsowski;

– przemysłowym zastosowaniem magnesów – inż. Zbigniew Kopeć;

– projektem pojazdu kategorii M1 „Pracownia do Rzeczy” – mgr Krzysztof Rychławski;

– systemem zarządzania napędem elektrycznym w statkach i pojazdach – „RWW” z siedzibą w Gdańsku.

Autogreen.pl posiada rozwiązanie dla zapewnienia nieograniczonego dostępu do stacji ładowania w postaci „Autonomicznej Stacji Ładowania Pojazdów”.

Na tym etapie Autogreen.pl nie wyklucza także innych form partnerstwa, jak np. podjęcie stałej współpracy w zakresie dostaw i montażu elektrycznych zespołów napędowych do ww. statków i pojazdów.

Powyższa rekomendacja jest podyktowana przekonaniem, iż w obecnych warunkach rynkowych, mając na uwadze potencjał rynku statków i pojazdów elektrycznych dalsze perspektywy rozwoju są znacznie szersze u boku inwestora ukierunkowanego na projekty z szeroko rozumianej infrastruktury zasilania, budowy statków i pojazdów elektrycznych.

Poszukiwanie inwestora pozostaje bez wpływu na bieżącą działalność Autogreen.pl i klastra „Własny Elektro Pojazd”.

KONTAKT:

Tomasz Kołodziejski

CEO

tel. kom. +48 726 844 288

e-mail: ceo@autogreen.pl

www.autogreen.pl

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl