Cyfrowa transformacja polskiej administracji publicznej

W spotkaniu wzięło udział ponad 150 przedstawicieli sektora publicznego z całej Polski, którzy zgłosili chęć udziału w kolejnym cyklu Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej. Część oficjalną spotkania inauguracyjnego rozpoczął pan Arkadiusz Lefanowicz – przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska i inicjator tego przedsięwzięcia, który odczytał specjalnie przygotowane na tę okazję przemówienie.

Celem Akademii, którą ukończyło już ponad 500 urzędników IT z całej Polski, jest doskonalenie i kształtowanie nowej jakości liderów cyfrowej transformacji w sektorze publicznym, poprzez podnoszenie ich kluczowych kompetencji. Jednym z najważniejszych partnerów społecznych Akademii jest firma Dell Technologies.

Podczas inauguracji Ewa Jarzemska z Dell Technologies przedstawiła wyniki badania dotyczące poziomu wdrażania transformacji cyfrowej w Polsce. Według omówionych danych jedynie 5% polskich przedsiębiorstw uważa się za liderów transformacji cyfrowej. Są to firmy, które traktują transformację jako element swojego DNA. W drugiej części Marcin Morawski, również z Dell Technologies, przedstawił wyniki kolejnego badania poświęconego sektorowi publicznemu. Firma Dell Technologies przeprowadziła je przy współpracy z Computerworld. Obejmowało ono poziom dojrzałości technologicznej administracji publicznej. Wyniki badania wskazują na wysoki stopień wirtualizacji w jednostkach administracji publicznej. W kategorii serwerów fizycznych wynosi on już 39%, w aplikacjach krytycznych 32%, natomiast w systemach Backup i Site Recovery 23%. Badanie wskazuje na pozytywne tendencje w obszarze informatyzacji jednostek publicznych. Największe organizacje państwowe coraz częściej wdrażają technologie, które wskazują na sprawne planowanie rozwoju infrastruktury lecz nadal istnieją obszary wymagające poprawy.

Następnie głos zabrali kolejni partnerzy społeczni. W wykładzie inauguracyjnym Tomasz Jaworski z firmy Microsoft wskazał cztery wymiary, pomiędzy którymi istnieje wzajemne sprzężenie.

„Doświadczenia Microsoft w wielu krajach ukazują, że modernizacja usług cyfrowych administracji publicznej ma cztery cele. Chodzi o zaangażowanie obywatela, decyzyjność i odpowiedzialność urzędnika, transformację usług i optymalizację działań” – powiedział Tomasz Jaworski, dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego w Microsoft.

Ostatnia prelekcja w części dotyczącej technologii należała do przedstawiciela firmy Intel, który podkreślił, że Akademia tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń o strategiach i technologiach skutecznej transformacji cyfrowej w administracji. W obecnej edycji Intel przybliży słuchaczom zagadnienia związane z analizą danych, sztuczną inteligencją, sieciami 5G, internetem rzeczy czy chmurą obliczeniową.

Pełne podsumowanie inauguracji Akademii znajduje się w załączonym dokumencie oraz na stronie: www.akademiait.edu.pl.

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl