Wiceminister środowiska: ekologiczny transport wyznacznikiem bogactwa społeczeństwa

Wiceminister środowiska: ekologiczny transport wyznacznikiem bogactwa społeczeństwa

Spotkanie, z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego, aktywistów ekologicznych i ekspertów, odbyło się w czwartek w siedzibie PAP.

Minister przypomniał, że jednym z elementów działań rządu na rzecz poprawy jakości powietrza jest ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która zmierza do upowszechnienia w Polsce zeroemisyjnego i niskoemisyjnego transportu m.in. z wykorzystaniem paliw alternatywnych. Powstał również Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który umożliwia finansowanie m.in. zakupu samochodów elektrycznych. Obecnie jednorazowe wsparcie na zakup takiego pojazdu wynosi max. do 36 tys. zł.

Z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 45-48 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny i transport.

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl