Międzynarodowa konferencja Supercomputing Frontiers znowu w Polsce

W dniach 11–14 marca 2019 r. Warszawa gościć będzie światowej klasy ekspertów w dziedzinie superkomputerów. Stanie się tak dzięki Supercomputing Frontiers Europe 2019 (SCFE2019) – konferencji, która od pięciu lat prezentuje nowatorskie rozwiązania w naukach obliczeniowych wielkiej skali z całego świata. Organizatorem SCFE2019 jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW). Wydarzenie patronatem honorowym objął rektor Uniwersytetu Warszawskiego, a także ministerstwa: Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Cyfryzacji; Przedsiębiorczości i Technologii oraz Inwestycji i Rozwoju.

Podczas Supercomputing Frontiers Europe 2019 eksperci będą dzielić się wiedzą na temat architektury superkomputerów oraz ich interdyscyplinarnego wykorzystania we współczesnej nauce. W programie znajdą się sesje poświęcone m.in.: aplikacjom dla HPC (High Performing Computers), stosowanym w dziedzinach o krytycznym znaczeniu z punktu widzenia nauki, gospodarki i zasobów ludzkich; biologii obliczeniowej, np. struktury i funkcji połączeń mózgu ludzkiego; współzależności i wspólnych obszarów zagadnień sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence – AI) i HPC.

Gośćmi konferencji będą m.in. Dr Rupak Biswas z NASA, Prof. Leon Chua z University of California Berkeley czy Prof. Paul Messina, dyrektor Argonne National Laboratory’s Computational Science Division, a w latach 2015-2017 dyrektor amerykańskiego departamentu Energy Exascale Computing Project.

„Według Top500, rankingu najszybszych komputerów na świecie, Polska zajmowała w 2016 roku dziesiąte miejsce wśród wszystkich sklasyfikowanych państw świata pod względem całkowitej mocy obliczeniowej komputerów naukowych. Dzięki umiejscowieniu Supercomputing Frontiers Europe w Polsce promujemy nasze osiągnięcia w dziedzinie nauk obliczeniowych, włącznie z chemią, fizyką, inżynierią, medycyną, astronomią czy kosmologią” – mówi dr Marek Michalewicz, dyrektor ICM UW.

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Kopernik przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie. Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie: https://supercomputingfrontiers.eu/2019/

ICM UW to centrum superkomputerowe specjalizujące się w obliczeniach wielkoskalowych oraz przetwarzaniu wielkich danych (Big Data). Współpracuje z polskimi i międzynarodowymi instytucjami z różnych obszarów gospodarki i nauki.

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl