Jak zmienić Europę? Trwają konsultacje w całej Unii Europejskiej

Europejska platforma MAKE.ORG i obywatelskie, ponadnarodowe stowarzyszenie CIVICO Europa, współzałożyciele inicjatywy WeEuropeans, przeprowadzają największe publiczne konsultacje, jakie kiedykolwiek odbyły się w całej Europie. Od 8 lutego do 15 marca, w 24 językach i 27 krajach członkowskich UE, konsultacje pozwolą każdemu obywatelowi podzielić się propozycjami zmian oraz zagłosować nad wnioskami współobywateli.

Do tej pory w konsultacjach wzięło udział 120 tys. osób z Polski, które oddały 700 tys. głosów i zgłosiły 1300 własnych propozycji. Wśród najpopularniejszych kwestii poddanych pod głosowanie, są takie jak konieczność utrzymania neutralności i wolności Internetu za wszelką cenę, troska o przyrodę bazująca na nauce, a nie emocjach oraz deportacja imigrantów, łamiących prawa europejskich państw.

Kampania odbywa się na całym kontynencie i swoim zasięgiem obejmie ok. 100 milionów obywateli krajów członkowskich UE. Organizatorzy spodziewają się, że w głosowaniu nad przedstawionymi propozycjami weźmie udział 10 milionów osób, które będą również mogły składać swoje wnioski. 10 propozycji, które zdobędą najwięcej głosów, zostanie zaprezentowanych 22 marca w Parlamencie Europejskim.

WeEuropenas jest inicjatywą obywatelską i bezpartyjną, która została zainaugurowana deklaracją podpisaną przez 150 postaci z różnych środowisk i opublikowaną 15 grudnia 2018 r.

Efektem rozpoczętych 8 lutego konsultacji będzie program stworzony przez obywateli UE, jak odrodzić Europę, składający się z 10 propozycji, które w głosowaniu zdobyły najwięcej głosów.

Konsultacje będą odbywać się w mediach społecznościowych, bezpośrednio na stronach internetowych partnerów medialnych inicjatywy oraz na stronie internetowej WeEuropeans.eu. Każdy może wziąć w nich udział, odpowiadając na pytanie: “Jakie konkretne kroki możemy podjąć, aby odrodzić Europę?”, składając własne wnioski lub głosując nad zgłoszonymi już wcześniej propozycjami.

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl