Lublin jest Smart City!

Chcemy, aby miasta były przestrzenią przyjazną, zdrową, odpowiadającą naszym potrzebom i reagującą na pojawiające się problemy. Ich rozwój musi być zatem zrównoważony. Jak kształtować miasto, które ma być konkurencyjne, wydajne energetycznie, ekologiczne, nowoczesne, w którym dobrze się żyje?

Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie możesz skutecznie tym zarządzać

Mądre zarządzanie przez mierzenie własnych efektów działalności w sposób porównywalny i możliwy do zweryfikowania stymuluje rozwój miasta, pozwala na lepsze planowanie strategiczne. I wreszcie zapewnia komfort i stabilność zamieszkiwania.

Norma PN-ISO 37120

Ma pomagać miastom w kierowaniu i ocenie zarządzania efektami działalności w zakresie usług miejskich oraz jakości życia mieszkańców dzięki spójnym i znormalizowanym wskaźnikom. Wskaźniki zawarte w normie zapewniają jednolite podejście do tego, co jest mierzone i jak pomiar ma być dokonany. Dzięki pomiarom można wprowadzić korzystne zmiany, co przełoży się na szybszy rozwój, większą efektywność, wyższą jakość i wzrost dochodów.

Jak zacząć?

Polski Komitet Normalizacyjny opracował „Program dobrowolnej certyfikacji na zgodność pomiarów wskaźników usług miejskich i jakości życia z wymaganiami normy PN-ISO 37120”. Więcej informacji, jak przygotować się do certyfikacji znajduje się na stronie www.pkn.pl.

Dlaczego warto?

Certyfikat na zgodność z normą inteligentnych miast zwiększa wiarygodność miast na rynkach finansowych, jest magnesem dla inwestorów i może mieć znaczenie w staraniach o Fundusze Europejskie. Korzyści zyskują i obywatele i władze samorządowe.

Już teraz warto wdrażać inteligentne rozwiązania i najlepsze praktyki ich dostosowywania do potrzeb i stylu życia mieszkańców.

Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Komitet Normalizacyjny to krajowa jednostka normalizacyjna, która ma prawo do publikowania i rozpowszechniania Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych oraz do certyfikowania na Znak Zgodności z PN. Więcej można przeczytać na www.pkn.pl.

KONTAKT:

Anna Komar

e-mail: anna.komar@pkn.pl

tel. (22) 556 77 64

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl