Stanowczy sprzeciw rodziców i przedsiębiorców wobec Karty LGBT+ proponowanej przez Rafała Trzaskowskiego

4 marca 2019 roku w siedzibie PAP w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, na której powołany został Ruch Czwartego Marca stawiający sobie za cel ochronę dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przed deprawacją ideami LGBT. Drugim celem ruchu jest ochrona przedsiębiorców przed wpływem lobby LGBTQIA+. W konferencji uczestniczyli: Marek Grabowski – obecny szef Fundacji, Barbara Socha – jego współpracowniczka, Anna Lewkowicz – przedstawicielka Fundacji Klubu Ronina oraz Franciszek Podlacha – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

W czasie konferencji poruszono m.in. kwestię niepokojących według inicjatorów ruchu standardów WHO, prawnej oceny legalności Karty LGBT+ oraz wdrażanych przez nią tęczowych sieci gospodarczych zobowiązujących firmy do wspierania mniejszości seksualnych w miejscach pracy. Firmy, które nie podporządkują się dyrektywie nie będą mogły być kontrahentami miasta ani podległych mu instytucji i przedsiębiorstw miejskich, co ogranicza swobodę gospodarczą i autonomię przedsiębiorców i menadżerów.

W ramach działalności stowarzyszenia R4M planowane jest założenie stowarzyszeń rodziców i przedsiębiorców, przeprowadzenie działań edukacyjnych wśród rodziców i przedsiębiorców oraz przydzielenie każdej ze szkół rodzica – tzw. Strażnika Szkoły, który będzie stał w opozycji do tzw. Latarnika, tj. przedstawiciela środowiska LGBT mającego promować idee LGBT w szkołach. Nad działalnością rodziców oraz stowarzyszeń lokalnych będzie czuwać koordynator krajowy. Dodatkowo osoby poszkodowane mogą liczyć na dział prawny stojący w gotowości do prowadzenia rozpraw przeciwko osobom naruszającym moralność lub prowadzącym działania antychrześcijańskie.

Apelujemy do polityków i mediów wszystkich stron: powstrzymajcie to szaleństwo!

„Wspólnie obrońmy nasze dzieci, nasze firmy, instytucje, naszą wolność” – podkreślał Marek Grabowski.

Dokumentem programowym Ruchu Czwartego Marca jest Karta Wolności. Jej twórcy zachęcają wszystkich rodziców, którym leży na sercu los ich dzieci, o jej podpisanie poprzez Internet.

Więcej na: www.ruch4marca.pl.

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl