Europejski Kongres Gospodarczy 2019 w Katowicach, w dniach 13-15 maja

„Już po raz jedenasty spotkamy się w szerokim, opiniotwórczym, międzynarodowym gronie na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. W dniach 13-15 maja 2019 r. będziemy wymieniać się doświadczeniami i wiedzą, dyskutować o najważniejszych dla europejskiej gospodarki kwestiach, sprawach istotnych dla rozwoju naszego kraju, a także problemach i wyzwaniach w prowadzeniu biznesu z punktu widzenia +przeciętnego przedsiębiorcy+” – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata. W ponad 150 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, a także komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

Intencją organizatorów Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest, by łączyć nowe zagadnienia z wciąż aktualnymi problemami oraz aspektami poruszanymi podczas wcześniejszych kongresowych debat.

Wśród wydarzeń towarzyszących XI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu wymienić można spotkanie młodego i innowacyjnego biznesu z przedstawicielami korporacji w ramach IV European Start-up Days (14-15 maja 2019 r.) oraz piątą odsłonę Projektu EEC – Liderzy Przyszłości, który zachęca młodych ludzi do udziału w życiu publicznym, inspiruje do działania i promuje aktywną postawę obywatelską.

W celu uzyskania akredytacji należy wypełnić on-line formularz dostępny na stronie: https://konferencje.ptwp.pl/pl/akredytacja,311

Ostatnia, jubileuszowa X edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (14-16 maja 2018 roku) zgromadziła rekordową liczbę ponad 11,5 tys. uczestników. Odbywające się równolegle w Spodku European Start-up Days odwiedziło ponad 2,5 tys. osób, a w Projekcie EEC – Liderzy Przyszłości uczestniczyło 2 tys. studentów.

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl