KDPW obniży opłaty za rozrachunek, by wesprzeć krajowy rynek kapitałowy (Centrum Prasowe)

KDPW poinformowała PAP, że o 25 proc. obniżone zostaną opłaty za przeprowadzenie rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym. Niższe stawki – za wszystkie opłaty związane z rozrachunkiem – będą obowiązywać w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.

Uchwałę w tej sprawie, na wniosek Zarządu, podjęła Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu.

Prezes KDPW Maciej Trybuchowski zwrócił uwagę, że proponowany termin wprowadzenia niższych opłat z tytułu rozrachunku transakcji, koreluje z terminem wejścia w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

„Uważam, że system PPK wygeneruje kapitał, który przyciągnie nowe spółki, uaktywni i wzmocni rynek, a wzrost płynności wykreowany przez krajowy kapitał zachęci także inwestorów zagranicznych do większej aktywności na polskim rynku kapitałowym” – ocenił.

Trybuchowski wyraził przekonanie, że „obniżka opłat będzie jednym z elementów wsparcia dla podmiotów obsługujących program PPK”. „Będzie też naszym wkładem w pobudzenie rynku” – dodał.

W przekazanych PAP informacjach KDPW podkreślono, że „dbając o rozwój rynku kapitałowego w Polsce Krajowy Depozyt realizuje taką politykę opłat, aby być jak najmniejszym obciążeniem na poziomie kosztów uczestnictwa na rynku”.

Według prezesa KDPW, taka strategia uwzględnia „infrastrukturalny charakter spółek Grupy KDPW, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jakości oferowanych usług dla wszystkich grup jej klientów”.

Krajowy Depozyt poinformował, że Grupa KDPW od lat realizuje strategię polegającą na „zwiększaniu skali działalności i dywersyfikacji przychodów”. „Dzięki temu systematycznie obniża opłaty pobierane od swoich uczestników, a także wprowadza czasowe obniżki opłat w celu pobudzenia wybranych segmentów rynku” – dodano.

Przypomniano również, że tylko w 2018 roku Krajowy Depozyt zniósł całkowicie opłatę za uczestnictwo pobieraną od emitentów.

„Obniżył także niektóre opłaty procentowe z tytuły wypłaty świadczeń lub wykupu papierów wartościowych, obniżył opłaty za rozrachunek, czasowo obniżył opłatę za udostępnienie informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, a także obniżył opłaty związane z nadaniem i odnowieniem kodu LEI” – podano w komunikacie.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest jednym z partnerów strategicznych XIX Konferencji Izby Domów Maklerskich „Rynek przyszłości, przyszłość rynku – rynek kapitałowy wobec wyzwań innowacyjnej gospodarki”.

Konferencja rozpoczęła się w czwartek w Bukowinie Tatrzańskiej. Jej celem jest – jak informuje IDM – „wspieranie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, który ma służyć budowaniu konkurencyjnej gospodarki i dobrobytu obywateli”.

Patronem honorowym wydarzenia jest prezydent Andrzej Duda. Konferencja zakończy się 10 marca.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

UWAGA: Za materiał opublikowany przez Centrum Prasowe PAP odpowiedzialność ponosi jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. (Centrum Prasowe)

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl