Prezes KDPW za jak najszybszym wdrożeniem Strategii Rozwoju Polskiego Rynku Kapitałowego

Prezes KDPW był jednym z uczestników panelu dyskusyjnego o SRRK podczas XIX Konferencji Izby Domów Maklerskich „Rynek przyszłości, przyszłość rynku – rynek kapitałowy wobec wyzwań innowacyjnej gospodarki”. Konferencja trwa od czwartku w Bukowinie Tatrzańskiej.

W debacie o SRRK uczestniczyli także prezes GPW Marek Dietl, przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski, prezes Izby Domów Maklerskich Waldemar Markiewicz, wicedyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w MF Marcin Obroniecki, dyrektor Domu Maklerskiego PKO BP Filip Paszke.

Trybuchowski przekonywał, że SRRK trzeba wdrażać jak najszybciej, bo „czas płynie i rynek tego wymaga”. „A jeżeli mamy jako rynek i instytucje rynkowe trochę uwag do tej strategii, to dotyczą one zaledwie kilku zapisów, w tym Jednolitej Licencji Bankowej” – powiedział w rozmowie z PAP.

W jego ocenie licencja ta nie jest „z gruntu czymś złym”. „Pytanie tylko jest, czy powinna być na przykład implementowana w tym stanie rozwoju rynku, czyli przy relatywnie słabych domach maklerskich i silnych bankach” – zauważył. Według niego Jednolita Licencja Bankowa „tak naprawdę będzie marginalizowała usługi maklerskie, usługi w zakresie produktów inwestycyjnych”, gdyż banki „nie będą tym zainteresowane”.

Jest tak, gdyż według niego są to „dwa różne światy – świat kredytu, świat ryzyka kredytowego bankowości oraz świat rynku kapitałowego”.

„To są inne kultury organizacyjne, to są inne produkty, o innym poziomie ryzyka, o innym patrzeniu na ich tworzenie, o innej dynamice sprzedaży, o innym profilu klienta, do którego ta oferta jest skierowana” – dodał.

Odnosząc się do kwestii zaufania do polskiego rynku kapitałowego, Trybuchowski podkreślił, że jest to kwestia „fundamentalna” i trzeba ją „zoperacjonalizować przez strony rynku kapitałowego”.

„Żeby był dedykowany sąd do rozstrzygania spraw związanych z przestępstwami na rynku kapitałowym – w sposób szybki i sprawny, żeby sędzia był profesjonalistą w tym zakresie.

Dlatego – jak ocenił – w SRRK trzeba jeszcze „parę rzeczy rozwinąć”. „Bo słuszne założenie odbudowania zaufania do rynku, trzeba przełożyć na jakieś operacyjne programy działania, gdyż zaufanie +samo z siebie się nie stanie+”.

„Muszą być jakieś czynniki, które powodują, że widoczne się stanie dla każdego, iż następują zmiany w ochronie na przykład inwestora” – zaznaczył.

Pytany o rolę i miejsce KDPW w projekcie SSRK, Trybuchowski zwrócił uwagę na rozdział o usługach post-transakcyjnych, dotyczących Grupy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, czyli izb rozrachunkowych i izby rozliczeniowej KDPW CCP.

„Cieszę się, dlatego że, tam jest kilka zaleceń, nad którymi aktualnie na rynku pracujemy. Bo mówimy o platformie do pożyczek papierów wartościowych, którą chcemy uruchomić razem z giełdą – i to jest uwzględnione. Tam jest mowa o intradey’owym kredycie z Narodowego Banku Polskiego – to jest rzecz ważna, ale nie fundamentalna. Wreszcie jest tam mowa o dematerializacji obligacji i o rejestrze właścicieli papierów wartościowych” – powiedział.

Według niego pokazuje to, że „mamy bardzo dobrze zorganizowane usługi post-transakcyjne”.

Zwrócił przy tym uwagę, że SRRK składa się z wielu takich postulatów wskazujących na potrzebne zmiany na polskim rynku kapitałowym, ale – jak zauważył – „w zakresie usług transakcyjnych czegoś takiego w niej nie ma”. „To mnie bardzo cieszy” – przyznał.

Prezes KDPW ocenił, że uczestnicy polskiego rynku kapitałowego zaakceptują projekt SRRK, który ma być konsultowany do 21 marca.

„Uważam, że strategia ta będzie przyjęta przez rynek, bo jeżeli sceptycyzm z dzisiejszej dyskusji odnosił się do jednego czy dwóch postulatów, to nie jest żaden sceptycyzm – to jest tylko propozycja drobnej korekty tej strategii. Uważam, że ona będzie przyjęta przez rynek, rynek ją zaakceptuje, i że ona jest bardzo potrzebna. W związku z tym nie widzę problemu w przyjęciu tej strategii przez rynek” – powiedział Trybuchowski.

Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) wpisano w połowie lutego do wykazu prac rządu, powinien on zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w I kw. 2019 r.

Strategia przedstawia rozwiązania 20 najważniejszych problemów w rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Jej projekt opracowało Ministerstwo Finansów we współpracy z Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz brytyjską firmą doradczą BTA Consulting. Projekt został przekazany do konsultacji zewnętrznych 28 lutego.

Resort finansów poinformował, że realizacja SRRK jest przewidziana na lata 2019-2023, a jej opracowanie stanowi realizację jednego z postulatów zawartych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Konferencję w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 7-10 marca. Prezydent Andrzej Duda objął to wydarzenie honorowym patronatem.

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl