KDPW chciałby do zera ograniczyć rolę papieru w relacjach z klientami

Panasiuk był jednym z uczestników panelu dyskusyjnego pt. “Wpływ nowych technologii i globalizacji na polski rynek kapitałowy – szanse i zagrożenia”.

W dyskusji wzięli udział także prezes CFA Society Poland prof. Krzysztof Jajuga, prezes Domu Maklerskiego Pekao SA Piotr Teleon, członek Zarządu GPW Izabela Olszewska, wicedyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Aleksander M. Nawrat, ekspert z NCBR Włodzimierz Kuc, dyrektor Działu Rynku Kapitałowego Asseco Poland Artur Trunowicz oraz prezes spółki ELZAB Krzysztof Urbanowicz.

Mówiąc o technologii Blockchain Panasiuk podkreślił, że KDPW jest świadoma jej znaczenia w na rynku kapitałowym i przypomniał, że w ub. roku firma wykonała związane z ta technologia “próbne wdrożenie”.

W jego ocenie “kluczowa” jest digitalizacja. Przekonywał również, że nowoczesne technologie mogą służyć wspieraniu tradycyjnych metod prowadzenia biznesu. “Wydaje się, że za 5-10 lat wszyscy będziemy świadkami powszechnej cyfryzacji” – dodał.

Panasiuk zapowiedział, że jeszcze w marcu KDPW zakończy prace nad aplikacją eVoting, która będzie pracowała w oparciu o Platformę Blochchain dla rynku kapitałowego, którą przygotował KDPW. Będzie też mogła pracować w tzw. Chmurze oraz w ośrodku obliczeniowym Data Center.

“Chcemy zaproponować tę platformę rynkowi kapitałowemu jako coś, na czym będzie można budować kolejne aplikacje” – zadeklarował. Zaznaczył, że eVoting może pracować z tradycyjnym systemem ewidencji papierów wartościowych oraz tradycyjnym system kojarzenia inwestorów i emitentów przy obsłudze np. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

“Może też pracować w innych obszarach, innej ewidencji. Może pracować z platformami, które zajmują się cyfrowymi aktywami. To nie jest ściśle związane tylko i wyłącznie z naszym systemem. Liczymy w związku tym, że KDPW będzie mógł wspierać wszystkie inicjatywy związane z aktywami cyfrowymi” – powiedział Panasiuk.

Według niego podobne rozwiązania wdraża teraz kilka podmiotów na świecie. Wspomniał także o trzech-czterech próbach tworzenia giełd  aktywów cyfrowych.

“Szwajcarzy tworzą giełdę aktywów cyfrowych, Australijczycy próbują – i to się przedłuża – stworzyć giełdę opartą o technologię Blockchain, również bazując na aktywach cyfrowych” – poinformował. W jego ocenie jest to przyszłość kilku następnych lat, być może dziesięciu.

W rozmowie z PAP Panasiuk przypomniał, że rynek kapitałowy w Polsce powstał stosunkowo późno, a w związku z tym w Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (ruszył w 1994 r.) od początku wykorzystywał nowoczesne technologie.

“W Polsce nigdy nie było papierowych papierów wartościowych, od początku były zdematerializowane, zapisane elektronicznie. Tymczasem w wielu miejscach w Niemczech, do tej pory są jeszcze papierowe akcje” – zauważył.

Według niego około 95 proc. usług świadczonych obecnie przez KDPW, jest wykonywanych za pomocą narzędzi informatycznych.

Panasiuk dodał, że KDPW chciałby w jeszcze większym stopniu korzystać z nowoczesnych rozwiązań, a dzięki nim “praktycznie do zera” ograniczyć rolę papieru w relacjach ze swoimi klientami. Przyznał jednak, że firma jest “silnie regulowana”, co wymusza ponoszenie przez nią dodatkowych kosztów, a w niektórych obszarach działalności ją “usztywnia”.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych był jednym z opiekunów merytorycznych debaty o nowoczesnych technologiach na rynku kapitałowym oraz jednym z partnerów strategicznych XIX Konferencji Izby Domów Maklerskich “Rynek przyszłości, przyszłość rynku – rynek kapitałowy wobec wyzwań innowacyjnej gospodarki”.

Konferencję zorganizowano w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 7-10 marca. 

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl