KDPW chciałby maksymalnie ograniczyć rolę papieru w relacjach z klientami

Panasiuk był jednym z uczestników panelu dyskusyjnego pt. „Wpływ nowych technologii i globalizacji na polski rynek kapitałowy – szanse i zagrożenia”.

W dyskusji wzięli udział także prezes CFA Society Poland prof. Krzysztof Jajuga, prezes Domu Maklerskiego Pekao SA Piotr Teleon, członek Zarządu GPW Izabela Olszewska, wicedyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Aleksander M. Nawrat, ekspert z NCBR Włodzimierz Kuc, dyrektor Działu Rynku Kapitałowego Asseco Poland Artur Trunowicz oraz prezes spółki ELZAB Krzysztof Urbanowicz.

Mówiąc o technologii Blockchain Panasiuk podkreślił, że KDPW jest świadomy jej znaczenia na rynku kapitałowym i przypomniał, że w ub. roku firma wykonała związane z tą technologią „próbne wdrożenie”.

Przekonywał, że nowoczesne technologie mogą służyć wspieraniu tradycyjnych metod prowadzenia biznesu, ale ważniejszym procesem jest digitalizacja aktywów finansowych. „Wydaje się, że za 5-10 lat wszyscy będziemy świadkami powszechnej cyfryzacji na rynkach finansowych” – dodał.

Panasiuk zapowiedział, że jeszcze w marcu KDPW zakończy prace techniczne nad aplikacją eVoting, która będzie działała w oparciu o Platformę Blochchain dla rynku kapitałowego, którą przygotował KDPW. Platforma Blockchain będzie mogła być uruchomiona w chmurze obliczeniowej lub w ośrodku obliczeniowym Data Center. Możliwe są także rozwiązania mieszane.

„Chcemy zaproponować tę platformę rynkowi kapitałowemu jako podstawę do budowy kolejnych aplikacji” – zadeklarował. Zaznaczył, że eVoting może współpracować z systemem ewidencji papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i jego uczestników przy obsłudze Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

„Może też funkcjonować w innych obszarach, innej ewidencji oraz z platformami, które zajmują się cyfrowymi aktywami. To nie jest ściśle związane tylko i wyłącznie z naszym systemem. Liczymy w związku tym, że KDPW będzie mógł wspierać wszystkie inicjatywy związane z aktywami cyfrowymi” – powiedział Panasiuk.

Według niego podobne rozwiązania wdraża teraz kilka podmiotów na świecie. Wspomniał także o trzech-czterech próbach tworzenia giełd aktywów cyfrowych.

„Giełda szwajcarska zapowiedziała stworzenie giełdy aktywów cyfrowych, giełda w Australii prowadzi prace – i to się przedłuża – nad stworzeniem giełdy instrumentów finansowych opartej o technologię Blockchain, również myśląc o aktywach cyfrowych” – poinformował. W jego ocenie jest to przyszłość kilku następnych lat, być może dziesięciu.

W rozmowie z PAP Panasiuk przypomniał, że rynek kapitałowy w Polsce powstał stosunkowo późno, a w związku z tym w Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (ruszył w 1994 r.) od początku wykorzystywał nowoczesne technologie.

„Po uruchomieniu rynku kapitałowego w latach 90-tych od razu wprowadzono wymóg dematerializacji papierów wartościowych wprowadzonych do publicznego obrotu, od początku były zapisane elektronicznie. Tymczasem w wielu miejscach w Europie, do tej pory są jeszcze papierowe akcje” – zauważył.

Według niego około 95 proc. usług świadczonych obecnie przez KDPW, realizowanych jest za pomocą narzędzi informatycznych.

Panasiuk dodał, że KDPW chciałby w jeszcze większym stopniu korzystać z nowoczesnych rozwiązań, a dzięki nim „praktycznie do zera” ograniczyć rolę papieru w relacjach ze swoimi klientami, a także w wewnętrznych procesach operacyjnych i pomocniczych. Przyznał jednak, że wszystkie projekty związane z wprowadzaniem technologii informatycznych, poza tworzeniem nowoczesnych rozwiązań w ramach regulowanej infrastruktury rynkowej, muszą brać pod uwagę konieczność zapewnienia wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa, co dodatkowo podnosi koszty.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych był jednym z opiekunów merytorycznych debaty o nowoczesnych technologiach na rynku kapitałowym oraz jednym z partnerów strategicznych XIX Konferencji Izby Domów Maklerskich „Rynek przyszłości, przyszłość rynku – rynek kapitałowy wobec wyzwań innowacyjnej gospodarki”.

Konferencję zorganizowano w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 7-10 marca.

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl