Michael E. Porter – twórca koncepcji „5 sił Portera” – gościem Golden Marketing Conference

Gwiazda ekonomii, twórca koncepcji „Łańcucha wartości, 5 sił Portera i Diamentu Portera” odwiedzi po raz pierwszy Europę Środkowo-Wschodnią, aby wziąć udział w konferencji organizowanej przez Grupę MTP i wygłosić prezentację pt. „The Next Stage of Digital Transformation: The Human Interface.

Michael E. Porter jest uznawany za jednego z najwybitniejszych na świecie autorytetów, którego koncepcje były wielokrotnie nagradzane m.in. nagrodą Wellsa w dziedzinie ekonomii, nagrodą im. A. Smitha i trzema nagrodami McKinseya. Przez Stowarzyszenie Zarządzania Strategicznego uznany za najbardziej wpływowego badacza strategii przedsiębiorstw, sektora publicznego i organizacji non-profit. Doradca strategiczny wiodących firm amerykańskich i międzynarodowych, rządu i sektora społecznego. Posiada dwadzieścia trzy honorowe tytuły doktora, jest autorem 19 książek i ponad 130 artykułów.

W trakcie całej swojej kariery w Harvard Business School, wykorzystywał teorię ekonomiczną i koncepcje strategiczne, stawiając czoła wielu najtrudniejszym problemom stojącym przed korporacjami, gospodarkami i społeczeństwami, w tym konkurencji rynkowej i strategii firmowej, jak również rozwojowi gospodarczemu, konkurencji politycznej oraz opiece zdrowotnej. Jego podejście opiera się na ogólnym zrozumieniu ekonomii i struktury złożonych systemów, a nie ich pojedynczych elementów lub części. Jego szeroko zakrojone badania są powszechnie uznawane w rządach, korporacjach, organizacjach pozarządowych i kręgach akademickich na całym świecie.

Po raz pierwszy w Polsce, podczas Golden Marketing Conference, przedstawiciele top managementu, dyrektorzy marketingu, osoby decyzyjne w zakresie strategii rozwoju marki, ale również przedstawiciele instytucji finansowych, gospodarczych i środowiska naukowego, będą mogli wziąć udział w unikatowej na skalę europejską prelekcji Michaela E. Portera.

Golden Marketing Conference odbędzie się w dniach 19-20 marca w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To dwudniowe wydarzenie skierowane do Top Managementu – członków zarządu, dyrektorów marketingu oraz osób decyzyjnych w zakresie strategii rozwoju marki. Organizator zaprosił najciekawsze osobowości – ponad dwudziestu ekspertów w swoich branżach. Specjalna formuła oparta na długich prelekcjach na najwyższym, światowym poziomie oraz inspirujący networking w kuluarowej strefie stworzą przełomowy dla Top Managementu event o dużym potencjale biznesowym

Podczas dwudniowej imprezy, eksperci rynku będą dyskutowali m.in. o zastosowaniu marketing automation, biznesowych możliwościach AI, Google Analytics, budowaniu nieszablonowych strategii marketingowych oraz o wielu innych, kluczowych dla branży tematach.

Szczegółowe informacje na temat Golden Marketing Conference dostępne są na: https://goldenmarketing.pl/.

Źródło: Centrum Prasowe PAP http://centrumprasowe.pap.pl